Αλλάζει η έκτακτη φορολόγηση για τα υπερκέρδη του πετρελαίου

Αλλάζει η έκτακτη φορολόγηση για τα υπερκέρδη του πετρελαίου
Τρίτη, 27/09/2022 - 05:46

Αλλαγές στην έκτακτη φορολόγηση των πετρελαϊκών εταιρειών περιλαμβάνει το τελευταίο σχέδιο της Κομισιόν για την αγορά ηλεκτρισμού που καταρτίστηκε εν όψει του έκτακτου υπουργικού συμβουλίου της 30ης Σεπτεμβρίου.

Το νέο σχέδιο διευκρινίζει ότι η εισφορά αυτή θα αφορά μόνον στο τμήμα εκείνο των κερδών της χρήσης του 2022, που θα είναι αυξημένο πάνω από 20% σε σχέση με τον μέσο όρο των φορολογήσιμων κερδών της τελευταίας τετραετίας (και όχι τριετίας όπως προέβλεπε το προηγούμενο σχέδιο), δηλαδή αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει για την έκτακτη φορολόγηση με συντελεστή τουλάχιστον 33% των πετρελαϊκών, η προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει να λειτουργεί ως αναδιανεμητικό μέτρο για να διασφαλιστεί ότι οι ενδιαφερόμενες εταιρείες που απέκτησαν πλεονάζοντα κέρδη ως αποτέλεσμα των απροσδόκητων συνθηκών, συμβάλλουν αναλογικά στη βελτίωση της ενεργειακής κρίσης στην εσωτερική αγορά. Στην εισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει να υπόκεινται μόνο τα κέρδη το 2022 που υπερβαίνουν κατά 20 % τον μέσο όρο των κερδών στις τελευταίες τέσσερις φορολογικές χρήσεις μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 και όχι τρεις όπως αναφερόταν προηγουμένως.

Μάλιστα, το επικαιροποιημένο σχέδιο υποδεικνύεται πώς θα χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από τη συνεισφορά αλληλεγγύης και συγκεκριμένα:

  • Για μέτρα οικονομικής στήριξης ιδίως για τα ευάλωτα νοικοκυριά, για τον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών ενέργειας·
  • Για μέτρα οικονομικής στήριξης για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
  • Για μέτρα οικονομικής στήριξης για τη στήριξη επιχειρήσεων σε βιομηχανίες έντασης ενέργειας.
  • Για μέτρα οικονομικής στήριξης για την ανάπτυξη της ενεργειακής αυτονομίας της Ένωσης.
  • Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν μέρος των εσόδων από την προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης στην κοινή χρηματοδότηση.

Υπενθυμίζεται ότι με την προηγούμενη πρόταση της Επιτροπής, ο φόρος θα υπολογιζόταν με βάση την κερδοφορία των ετών 2019 - 2021 και από τα κέρδη του 2022 και κατά τον ίδιο τρόπο, όπου υπάρχει αύξηση μεγαλύτερη του 20%, τα πλεονάζοντα ποσά θα φορολογούνται με συντελεστή 33%. Από τον φόρο στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών, η Κομισιόν υπολόγιζε ότι τα έσοδα θα μπορούσαν να φτάσουν τα 25 δισ. ευρώ.