ΑΔΜΗΕ: Πρόσκληση για την απόκτηση μειοψηφικού μεριδίου 20% της Ariadne Interconnection

ΑΔΜΗΕ: Πρόσκληση για την απόκτηση μειοψηφικού μεριδίου 20% της Ariadne Interconnection
Τρίτη, 27/09/2022 - 08:34

Τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Γνωστοποιείται δεύτερη τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση μειοψηφικού μεριδίου 20% του μετοχικού κεφαλαίου της ARIADNE INTERCONNECTION S.P.S.A., η οποία δημοσιεύτηκε με την από 04.08.2022 (link) ανακοίνωση και τροποποιήθηκε με την από 12.09.2022 (link) ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ.

Το πλήρες κείμενο της δεύτερης τροποποίησης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΑΔΜΗΕ. Κάντε κλικεδώ για να κατεβάσετε την τροποποίηση.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής μετατίθεται για την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022.