Ποιες είναι οι ώρες αιχμής που θα «κόβεται» το ρεύμα

Ποιες είναι οι ώρες αιχμής που θα «κόβεται» το ρεύμα
Πέμπτη, 22/09/2022 - 06:45

Πώς θα γίνει ο περιορισμός της κατανάλωσης κατά 5%- Το μέτρο της διακοψιμότητας. Η πρόταση της Κομισιόν δεν αφορά τις ώρες αιχμής της κατανάλωσης ρεύματος αλλά ώρες αιχμής τιμών.

Τον γρίφο του περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 5% στο πλαίσιο της πρότασης της Κομισιόν που θέτει υποχρεωτικό περιορισμό με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τον Νοέμβριο 2022 με τον Μάρτιο 2023 καλείται να λύσει ο ΑΔΜΗΕ.

Εντός των επόμενων ημερών θα είναι έτοιμη η μελέτη για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου και θα παραδοθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο ΑΔΜΗΕ εξετάζει τα στοιχεία λειτουργίας του δικτύου στη βάση των νέων δεδομένων που έχει θέσει η Κομισιόν, που ζητά περικοπή της κατανάλωσης όχι κατά τις ώρες αιχμής της ζήτησης, αλλά κατά τις ώρες αιχμής των τιμών. Οι προτάσεις του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έχουν ως βασική παράμετρο την ομαλή λειτουργία του συστήματος και την αποτροπή οποιουδήποτε κινδύνου διαταραχών.

Στην κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνονται δημοπρασίες «διακοψιμότητας» και επικουρική λειτουργία σε δεύτερη φάση της πλατφόρμας του demand response.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΑΔΜΗΕ στην πρόταση του αναμένεται να συμπεριλάβει σχέδιο επανενεργοποίησης του μέτρου της διακοψιμότητας με τη διενέργεια δημοπρασιών στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι για να «περικόψουν» την κατανάλωση τους θα προτείνουν το ύψος της αμοιβής που θεωρούν εύλογο.

Επικουρικά και σε μεταγενέστερο χρόνο μπορεί να λειτουργήσει και η απόκριση ζήτησης (demandresponse) μέσω της ειδικής πλατφόρμας που λειτουργεί πιλοτικά ο ΑΔΜΗΕ από τον Ιούνιο στο πλαίσιο της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Περιορισμός της κατανάλωσης στις ώρες αιχμής των τιμών

Με δεδομένο ότι η Κομισιόν θέτει το θέμα του περιορισμού στις ώρες αιχμής των τιμών εκτιμάται ότι η κλασική ζώνη αιχμής των χειμερινών ωρών (18:00-21:00 ή 19:00-22:00) θα διευρυνθεί και με μία πρωϊνή ζώνη το πιθανότερο μεταξύ 9.00-10.00.

Πρόκειται για ένα περίπλοκο στόχο, καθώς η πρόταση της Κομισιόν δεν αφορά τις παραδοσιακές ώρες αιχμής της κατανάλωσης ρεύματος αλλά τις ώρες αιχμής τιμών.

Αυτό σημαίνει ότι το ενδιαφέρον της Κομισιόν επικεντρώνεται στο περιορισμό της λειτουργίας μονάδων φυσικού αερίου για την κάλυψη αυξημένης ζήτησης και με έμμεσο τρόπο έλεγχο των τιμών στην χονδρική αγορά ρεύματος.

Ο στόχος της μείωσης του φυσικού αερίου

Μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρισμού κατά τις ώρες που οι τιμές διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα η Κομισιόν αποσκοπεί αφενός να χαλαρώσει την πίεση στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αφετέρου να μειώσει την κατανάλωση φυσικού αερίου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι χώρες μέλη έχουν κληθεί να προσδιορίσουν το 10% των ωρών με την υψηλότερη αναμενόμενη τιμή και να μειώσουν την κατανάλωση κατά τουλάχιστον 5% στο διάστημα εκείνων των ωρών.

Το βάρος στη βιομηχανία

Με βάση αυτά τα δεδομένα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το βάρος της μείωσης της κατανάλωσης κατά τις ώρες αιχμής θα πέσει στη βιομηχανία ενώ η πρόταση της Κομισιόν δίνει τη δυνατότητα στις χώρες- μέλη να υιοθετήσουν μέτρα αποζημίωσης των καταναλωτών που θα κληθούν να μειώσουν την κατανάλωση τους τις συγκεκριμένες ώρες.

Σημειώνεται ότι η βιομηχανία στην Υψηλή Τάση καταναλώνει περί τις 7.000 GWh/έτος ή 6.000 GWh χωρίς τη ΛΑΡΚΟ που έπαψε να λειτουργεί από τον Αύγουστο, δηλαδή περί τις 500GWh/μήνα, όση σχεδόν είναι η συνολική μηναία μείωση που προκύπτει με το δεσμευτικό 5% της μείωσης κατανάλωσης ρεύματος κατά τις ώρες αιχμής.