Πόσοι εργαζόμενοι ή άνεργοι θα ασχολούνται στο μέλλον με πράσινα ή ψηφιακά επαγγέλματα στις λιγνιτικές περιοχές

Πόσοι εργαζόμενοι ή άνεργοι θα ασχολούνται στο μέλλον με πράσινα ή ψηφιακά επαγγέλματα στις λιγνιτικές περιοχές
Παρασκευή, 19/05/2023 - 08:00

Εκκίνηση για τα 3 Ειδικά Κέντρα Δεξιοτήτων και Απασχόλησης σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη

Ξεκινούν οι διαδικασίες, για την δημιουργία των τριών Ειδικών Κέντρων Δεξιοτήτων και Απασχόλησης σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη «για άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και εν δυνάμει επιχειρηματίες για τις περιοχές Διακάκης Αναπτυξιακής Μετάβασης» εφόσον το σχετικό έργο έλαβε πράσινο φως για την χρηματοδότηση με 25.000.000 ευρώ.

Δύο τέτοια κέντρα θα συσταθούν στην Δυτική Μακεδονία και ένα στην Μεγαλόπολη.

Η δράση που αναλάβει την υλοποίησης της η Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» και αφορά στον σχεδιασμό, διαμόρφωση οργάνωση και λειτουργία των τριών κέντρων μέσω των οποίων θα παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες, στήριξης, ενίσχυσης και προώθησης της απασχόλησης για το ανθρώπινο δυναμικό που επηρεάζεται από την μετάβαση και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο απώλειας θεάσεων εργασίας ή βρίσκεται ήδη σε ανεργία.

Στόχος είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και η συγκράτηση της ανεργίας, ειδικά σε περιοχές και πληθυσμιακές ομάδες που επηρεάζονται πιο έντονα από την απολιγνιτοποίηση, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε νέες ειδικότητες με θετική επίπτωση στο εισόδημα, καθώς και η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, μεριμνώντας για τη διασφάλιση της ισότητας, της ένταξης και της μη-διάκρισης.

Τα κέντρα δεξιοτήτων θα αποτελούν ένα δίκτυο παροχής υπηρεσιών ενημέρωση στους ωφελούμενους για ανοικτά προγράμματα στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων, υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και υλοποίησης ταχύρρυθμων και εξειδικευμένων προγραμμάτων απόκτησης γνώσεων και επαγγελματικών ικανοτήτων για εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και άνεργους σε τομείς όπως τα πράσινα επαγγέλματα και τα ψηφιακά επαγγέλματα (βιομηχανία 4.0) καθώς και η απόκτηση εγκάρσιων δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητα για τον μετασχηματισμό του ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε νέο ή ας δυο πμε ο επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον.

Τα κέντρα, εκτός από την φυσική τους υπόσταση θα υποστηρίζονται με πληροφοριακό συστημα για υποστηρικτικές και συμπληρωματικές δράσεις

Επιπλέον θα υλοποιούνται τακτικά αναλύσεις, έρευνες πεδίου και εκθέσεις σε σειρά θεμάτων που αφορούν τις τοπικές αγορές εργασίας και το ανθρώπινο δυναμικό τους υπό το πρίσμα της στοχευμένης αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης των ανέργων και των εργαζόμενων στις λιγνιτικές περιοχές ενδιαφέροντος.

Υπολογίζεται ότι τα κέντρα αυτά θα βοηθήσουν περίπου 2.700 άνεργους (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων), 1.400 απασχολούμενους (συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων), 2.050 άτομα που θα αποκτήσουν επαγγελματικό προσόν από την συμμετοχή τους σε κάποια διαδικασία και 1.350 συμμετέχοντες που θα εργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης, αμέσως μετά την συμμετοχή τους σε κάποιο πρόγραμμα.