Στις 30 Μαΐου η ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων α' τριμήνου 2023 της Motor Oil

Στις 30 Μαΐου η ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων α' τριμήνου 2023 της Motor Oil
Τρίτη, 16/05/2023 - 13:25

Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2023 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης, 30 Μαΐου 2023 ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023 στις 17:30 τοπική ώρα.

Οι ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2023 – 31.3.2023 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης, 30 Μαΐου 2023.