Βαρύ το κόστος αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ιταλία - Οι επιβαρύνσεις

Βαρύ το κόστος αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ιταλία - Οι επιβαρύνσεις
Δευτέρα, 06/03/2023 - 06:12

Σε ποσό που φτάνει τα 150 εκατ. ευρώ κοστολογεί η αγορά την επιβάρυνση που φέρνει το μέτρο της υποχρεωτικής τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας σε αποθηκευτικούς χώρους της Ιταλίας.

H υποχρεωτική τήρηση αποθεμάτων φυσικού αερίου σε ποσότητες ύψους 15% της μέσης κατανάλωσης της τελευταίας πενταετίας και η οποία αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων ελλείψεων φυσικού αερίου στην Ευρώπη λόγω της διακοπής της τροφοδοσίας από τη Ρωσία φέρνει επιβαρύνσεις στους καταναλωτές οι οποίες μεγεθύνονται με την αποκλιμάκωση της τιμής του φυσικού αερίου.

Πρόκειται για ένα κόστος, που απορρέει από τη διαφορά τιμής κτήσης του αερίου, συν τη χρέωση της ιταλικής αποθήκης και τη μεταφορά των ποσοτήτων και της τιμής διάθεσης του αερίου αυτού στην εγχώρια αγορά.

Ετσι, η κάθετη πτώση της τιμής του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές με τον δείκτη TTF να είναι κάτω από τα 50 ευρώ/MWh από τα περίπου 130 ευρώ/MWh όταν ξεκινησε το μέτρο ανεβάζει τον λογαριασμό.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς το κόστος της αποθήκευσης φα στην Ιταλία, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, φτάνει τα 150 εκατ. ευρώ για όλη την αγορά, ποσό όμως που πρέπει, με βάση το ρυθμιστικό πλαίσιο, να καλυφθεί από το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού που καταβάλλεται από όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου και το οποίο προσδιορίζεται από τη ΡΑΕ με βάση τα κόστη του συνόλου των μέτρων που λαμβάνονται για την ασφάλεια εφοδιασμού.

Για την εφαρμογή του μέτρου αποφασίστηκε επίσης να συναφθούν Συμβόλαια Επί της Διαφοράς μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και των εταιριών προμήθειας. Μέσω αυτών οι προμηθευτές θα ανακτήσουν το κόστος χρήσης των υποδομών μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού́ αερίου μέσω της πίστωσης, ή της χρέωσης της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ́ του κόστους προμήθειας του αερίου που αποθηκεύεται στην υπόγεια υποδομή (συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαιουχικού́ κόστους διατήρησης αποθέματος) και της διάθεσης της ίδιας ποσότητας στο Βάθρο Εμπορίας του ΔΕΣΦΑ κατά́ την περίοδο απόληψης.

Όλα αυτά έχουν ήδη γίνει ενώ σε καθημερινή βάση υπολογίζεται μια συγκεκριμένη ποσότητα αερίου που αντιστοιχεί σε κάθε προμηθευτή από το αποθηκευμένο στην Ιταλία. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχει πληρωθεί κανένα ποσό από τον ΔΕΣΦΑ. Το κονδύλι αυτό θεωρητικά θα το λάβει ο ΔΕΣΦΑ από το δημόσιο για να αποζημιώσει μέσω των Συμβολαίων επί της Διαφοράς τους προμηθευτές. Στην παρούσα φάση όμως τα χρήματα φαίνεται ότι δεν είναι διαθέσιμα με αποτέλεσμα να επικρατεί μεγάλη αναταραχή στην αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι ελληνική υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ιταλία με την οποία έγινε και σχετική συμφωνία, αντιστοιχεί σε 1,14 TWh φυσικού αερίου για την περίοδο Νοεμβρίου 2022 – Μαρτίου 2023 και αναλύεται ως εξής:

-ΔΕΠΑ της οποίας το σταθμισμένο μερίδιο για την πενταετία 2017-2021 ήταν 54,6% υποχρεούται σε αποθήκευση 622.440 MWh στην Ιταλία.

-Μυτιληναίος με μερίδιο 23,5% υποχρεούται σε 267.900 MWh.

-Προμηθέας με μερίδιο 12,1% υποχρεούται σε αποθήκευση 137.940 MWh.

-Elpedison με μερίδιο 5,8% και υποχρέωση αποθήκευσης 66.120 MWh

-Ήρων με μερίδιο 1,4% και υποχρέωση αποθήκευσης 19.960 MWh και

-ΔΕΗ με μερίδιο 2,6% και υποχρέωση αποθήκευσης 29.640 MWh.