Γ. Λιανός στο iEnergeia: Κοντά στην έκδοση απόφασης για τον κλάδο πετρελαιοειδών

Γ. Λιανός στο iEnergeia: Κοντά στην έκδοση απόφασης για τον κλάδο πετρελαιοειδών
Κυριακή, 05/03/2023 - 07:23

Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία κανονιστικής παρέμβασης για την αγορά πετρελαιοειδών από τα τέλη Νοεμβρίου του 2022.

Κοντά στην έκδοση απόφασης για τον κλάδο πετρελαιοειδών βρίσκεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Γιάννης Λιανός στο iEnergeia.

Ο κ. Λιανός υπογράμμισε ότι είναι τεράστιο το έργο που εκτελεί η επιτροπή για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία κανονιστικής παρέμβασης για την αγορά πετρελαιοειδών από τα τέλη Νοεμβρίου του 2022, διενεργώντας τον τρίτο κατά σειρά έλεγχο στον κλάδο, ο οποίος βασίζεται στα πορίσματα χαρτογράφησης της αγοράς που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022 και υπάρχουν ενδείξεις για μη λειτουργία του ανταγωνισμού.

Είχε υπολογιστεί ότι η επιτροπή θα μπορούσε να δημοσιοποιήσει τις απόψεις της, μέσω δημόσιας διαβούλευσης εντός διαστήματος 90 ημερών από την κίνηση της εν λόγω διαδικασίας, δηλαδή στα τέλη Φεβρουαρίου αλλά, όπως σημειώνει ο πρόεδρος, σε μία τόσο μεγάλη έρευνα τα χρονικά διαστήματα δύνανται να αποκλίνουν.

Είναι ένας κλάδος που κοιτάμε από το 2020, όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος, οπότε υπήρξε από την πλευρά της Επιτροπής Ανταγωνισμού μία έρευνα, η οποία ήταν εσωτερική. Μάλιστα, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021 ένας αυτεπαγγέλτος ελέγχος κι έγιναν επιτόπιοι έλεγχοι στα διυλιστήρια, στις εταιρείες χονδεμπορίας για να συλλεχθεί υλικό και η συγκεκριμένη αυτεπάγγελτη έρευνα συνεχίζεται ενώ ακολούθησε τον Μάρτιο του 2022 η χαρτογράφηση της αγοράς.

«Είμαστε μία από τις τρεις επιτροπές επανταγωνισμού σε ευρωπαϊκές χώρες που έχουμε ξεκινήσει έρευνες στον συγκεκριμένο τομέα. Οι άλλες δύο είναι η Αυστρία και η Γερμανία. Τα αποτελέσματα αυτής της χαρτογράφησης έδειξαν ότι υπήρχαν διάφορα ζητήματα, διάφορα θέματα ενδεχομένως στρεβλώσεων ανταγωνισμού και συνεπώς γι αυτό το λόγο η Επιτροπή ξεκίνησε από τα τέλη Νοεμβρίου του 2022 κανονιστική έρευνα, η οποία είναι μια ιδιαίτερα παρεμβατική ενέργεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο κλάδο» όπως έχει αναφέρει, πρόσφατα, σε δημοσιογράφους, ο κ. Λιανός.

Η χαρτογράφηση έχει δείξει ότι υπάρχει ασυμμετρία και στα τρία στάδια της συγκεκριμένης αλυσίδας, αλλά, περισσότερο στη λιανική. Ωστόσο, αυτά είναι αποτελέσματα που μένει να επιβεβαιωθούν από την κανονιστική παρέμβαση, σχετικά με το ποιος ευθύνεται.

Υπογραμμίζεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει την δυνατότητα να επιβάλει μέτρα, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

«Θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση όπου θα συμμετάσχουν και οι εταιρείες για να μας αναφέρουν τις δικές τους απόψεις. Θα υπάρξει μια δεύτερη περίοδος στην οποία θα καταλήξουμε σε μέτρα και μια δεύτερη δημόσια διαβούλευση και στο τέλος θα ολοκληρωθεί με τις αποφάσεις της Επιτροπής. Είναι σίγουρα μια διαδικασία που θα πάρει κάποιους μήνες, αλλά συγχρόνως, υπάρχει και αυτεπάγγελτη έρευνα, η οποία συνεχίζεται» όπως είχε σημειώσει πρόσφατα σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο κ. Λιανός.

Τέλος υπογράμμισε ότι στην επιτροπή προσελήφθησαν νέοι εισηγητές, δηλαδή νέα στελέχη και αυτό σημαίνει ότι καταρχήν θα πρέπει να ενημερωθούν για τις υποθέσεις - αυτό σημαίνει και για την υπόθεση των υγρών καυσίμων - αλλά, μελλοντικά, θα βοηθήσουν, να επιταχυνθεί περαιτέρω ο ρυθμός δραστηριότητας της επιτροπής.