Απόφαση της ΡΑΕ για το Πλαίσιο Κανονισμού Τιμολόγησης της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου Νοτίου Καβάλας

Απόφαση της ΡΑΕ για το Πλαίσιο Κανονισμού Τιμολόγησης της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου Νοτίου Καβάλας
Τετάρτη, 06/07/2022 - 14:16

Χωρίς αλλαγές, σε σχέση με το κείμενο της διαβούλευση, εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η απόφαση για το πλαίσιο Κανονισμού Τιμολόγησης της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου Νοτίου Καβάλας.