Σταθεροποιήθηκε η πίεση στους αγωγούς Nord Stream, ανακοίνωσε η Gazprom

Σταθεροποιήθηκε η πίεση στους αγωγούς Nord Stream, ανακοίνωσε η Gazprom
Δευτέρα, 03/10/2022 - 15:01

H Gazprom ενημέρωσε ακόμα ότι η γραμμή «Β» του Nord Stream 2 θα μπορούσε να εξάγει φυσικό αέριο στην Ευρώπη, εάν ληφθεί απόφαση για έναρξη παραδόσεων.

Σταμάτησε η διαρροή φυσικού αερίου σε τρεις γραμμές αερίου κάτω από τη Βαλτική, σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής Gazprom και αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να καταστεί δυνατή η επανέναρξη της λειτουργίας μέσω της υπόλοιπης γραμμής.

Σύμφωνα με το Reuters, η Gazprom στην ανακοίνωσή της αναφέρει ακόμα ότι η πίεση στις τρεις γραμμές έχει σταθεροποιηθεί και ότι εργάζεται για τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Από την άλλη πλευρά η Ευρώπη ξεκίνησε τις έρευνες για τα αίτια των μεγάλων διαρροών στους ρωσικούς αγωγούς αερίου, με τη Γερμανία, τη Δανία και τη Σουηδία να πιστεύουν ότι πρόκειται για πράξεις δολιοφθοράς.

Σε ό,τι αφορά στον Nord Stream 1 ανέφερε σημαντική πτώση πίεσης και στις δύο γραμμές του, που προκλήθηκε από ρήξεις, ενώ ο Nord Stream 2 ανέφερε παρόμοια απότομη πτώση πίεσης στη γραμμή «Α».

Σημειώνεται ότι ο Nord Stream 1 ήταν πλήρως λειτουργικός προτού η Ρωσία μειώσει και στη συνέχεια σταματήσει τις ροές φυσικού αερίου τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ ο Nord Stream 2 που ολοκληρώθηκε πρόσφατα δεν τέθηκε σε λειτουργία ποτέ, αφού η Γερμανία σταμάτησε τη διαδικασία αδειοδότησης καθώς η Ρωσία ετοιμαζόταν να εισβάλει στην Ουκρανία.

Η Gazprom πάντως στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η γραμμή «Β» του Nord Stream 2 θα μπορούσε να εξακολουθήσει να εξάγει φυσικό αέριο στην Ευρώπη, εάν ληφθεί απόφαση για έναρξη παραδόσεων. «Εάν ληφθεί απόφαση για έναρξη παραδόσεων μέσω της γραμμής Β του Nord Stream 2, το φυσικό αέριο θα διοχετευθεί στον αγωγό αφού ελεγχθεί και επαληθευτεί η ακεραιότητα του συστήματος από τις εποπτικές αρχές», διευκρίνησε η Gazprom.