Οι Τουρκικές εξαγωγές προς τα Βαλκάνια έφθασαν τα 14 δισ. δολάρια σε 8 μήνες

Οι Τουρκικές εξαγωγές προς τα Βαλκάνια έφθασαν τα 14 δισ. δολάρια σε 8 μήνες
Τετάρτη, 14/09/2022 - 13:16

Μέσα σε 8 μήνες το 2022 πραγματοποιήθηκαν εξαγωγές ύψους 13,939 δισ. δολαρίων προς τη γεωγραφική περιοχή της Βαλκανικής χερσονήσου. Μεταξύ των βαλκανικών χωρών, οι υψηλότερες εξαγωγές πραγματοποιήθηκαν στη Ρουμανία με 4,173 δισ. δολάρια. Η συνολική αύξηση των εξαγωγών καταγράφηκε στο 28,7% στους 8 μήνες του έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τουρκικής Συνέλευσης Εξαγωγέων (TIM), εξαγωγές αξίας 13 δισεκατομμύρια 939 εκατομμύρια δολάρια πραγματοποιήθηκαν στη γεωγραφία των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένων της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, του Μαυροβουνίου, του Κοσσυφοπεδίου, της Βόρειας Μακεδονίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Σλοβενίας και της Ελλάδας σε 8 μήνες του έτους.

Ενώ το ποσό αυτό ήταν 10 δισεκατομμύρια 828 εκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι, οι εξαγωγές προς τη γεωγραφία των Βαλκανίων αυξήθηκαν κατά 28,7% την τελευταία ετήσια περίοδο.

Κατά την εν λόγω περίοδο, οι υψηλότερες εξαγωγές μεταξύ των βαλκανικών χωρών πραγματοποιήθηκαν προς τη Ρουμανία με 4,173 δισ. δολάρια. Τη Ρουμανία ακολούθησε η Βουλγαρία με 3,059 δισ. δολάρια, η Ελλάδα με 1,944 δισ. δολάρια, η Σερβία με 1,164 δισ. εκατομμύρια δολάρια και η Σλοβενία με 1 δισεκατομμύριο 110 εκατομμύρια δολάρια.

Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές στις άλλες χώρες ήταν για την Αλβανία, 665.455 δολάρια, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 485.883 δολάρια, τη Βόρεια Μακεδονία 430.850 δολάρια, το Κοσσυφοπέδιο 400.908 δολάρια, την Κροατία 393.633 δολάρια και το Μαυροβούνιο 110.165 δολάρια.

Οι εξαγωγές προς τη βαλκανική γεωγραφία αυξήθηκαν σε 10 χώρες την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021 ενώ μόνο σε μια χώρα, μειώθηκε, την Σλοβενία.

Κατά την περίοδο αυτή, η μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών καταγράφηκε στο Μαυροβούνιο με 64%.

Μετά το Μαυροβούνιο, η χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών μεταξύ των βαλκανικών χωρών ήταν η Αλβανία με 44,5%.

Κατά την εν λόγω περίοδο, το 40% στη Βουλγαρία, το 39,3% στη Ρουμανία, το 31,6% στη Βόρεια Μακεδονία, το 29,4% στη Σερβία, το 29,4% στη Σερβία, το 29,3% στην Κροατία, το 23,5% στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το 20,9% στο Κοσσυφοπέδιο και το 11,2% στην Ελλάδα.

Οι εξαγωγές της Τουρκίας προς τη Σλοβενία μειώθηκαν κατά 0,3%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών προς τις βαλκανικές χώρες κατά τους 9 μήνες του έτους με βάση τις επαρχίες, διαπιστώθηκε ότι οι εξαγωγές από την Κωνσταντινούπολη προς τα Βαλκάνια αυτή ήταν 6,616 δισ.

Με το ποσό αυτό, μόνο η Κωνσταντινούπολη αντιπροσώπευε το 47,5% των 13,939 δισ. δολαρίων των εξαγωγών προς τις βαλκανικές χώρες.

Κατά το 8μηνο του τρέχοντος έτους, ο τομέας των χημικών υλικών και προϊόντων πραγματοποίησε τις υψηλότερες πωλήσεις στο εξωτερικό στη βαλκανική γεωγραφία.

Ο τομέας των χημικών προϊόντων και των χημικών προϊόντων εξήγαγε 2,595 δισ. δολάρια στις βαλκανικές χώρες κατά την περίοδο αυτή.

Τον εν λόγω τομέα ακολούθησαν ο χάλυβας με 2,364 δισ. δολάρια, η αυτοκινητοβιομηχανία με 1,734 δισ. δολάρια, τα σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα με 1,211 δισ. δολάρια και ο ηλεκτρικός-ηλεκτρονικός τομέας με 879 εκατομμύρια δολάρια.