ΕΣΠΕΝ: Απαιτείται νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης

ΕΣΠΕΝ: Απαιτείται νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης
Δευτέρα, 27/03/2023 - 06:24

Τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος για την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης ζητά ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ).

Τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος για την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης ζητά ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) με αφορμή τη ρύθμιση της ΡΑΕ για αποκατάσταση του σφάλματος στη μεθοδολογία υπολογισμού της ενέργειας που καταλογίζεται στους προμηθευτές εγια τηλεμετρούμενους πελάτες στο net metering.

Με επιστολή του προς τη ΡΑΕ, στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης ο Σύνδεσμος χαρακτηρίζει θετική την παρέμβαση της Αρχής για την αποκατάσταση του μεθοδολογικού σφάλματος, καθώς και για την αναδρομική εκτέλεση διορθωτικών εκκαθαρίσεων ή κατ’ ελάχιστον αυτών που μέχρι σήμερα δεν έχουν οριστικοποιηθεί (δηλαδή των εκκαθαρίσεων που αφορούν από τον Ιανουάριο του 2021 έως και σήμερα).

Ωστόσο, όπως τονίζει η προτεινόμενη στη δημόσια διαβούλευση λύση, διορθώνει μεν ένα σφάλμα του κανονιστικού πλαισίου που διέφυγε κατά την περίοδο της ριζικής αναδιαμόρφωσής του για την έναρξη του Targret Model, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποζημιώνει τους προμηθευτές στο πλήρες κόστος που αναλαμβάνουν για την υλοποίηση του επιδοτούμενου από την Πολιτεία- σχήματος net metering.

Συνεπώς, εκτός της αναδρομικής εφαρμογής της προτεινόμενης στη δημόσια διαβούλευση λύσης, ο Σύνδεσμός καλεί την Πολιτεία -ειδικά την παρούσα χρονική περίοδο κατά την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Ευρωπαϊκή Οδηγία των ΑΠΕ- να σχεδιάσει ένα νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης, το οποίο δεν θα προκαλεί ζημία στους Προμηθευτές που καλούνται να το υλοποιήσουν στηρίζοντας τους εθνικούς μας στόχους.

Υπενθυμίζεται ότι το υπό διαβούλευση ζήτημα αφορά στην επίλυση σφάλματος αναφορικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού της ενέργειας που καταλογίζεται στους προμηθευτές ενέργειας για τηλεμετρούμενους πελάτες σε καθεστώς ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering). Συγκεκριμένα, εάν η εγχυθείσα από τους εν λόγω πελάτες ενέργεια -κατά τη διάρκεια της 15λεπτης περιόδου εκκαθάρισης- υπερβαίνει την απορροφηθείσα, η υπερβάλλουσα ενέργεια δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της ενέργειας που καταλογίζεται στους εκπροσώπους φορτίου. Ωστόσο η εν λόγω υπερβάλλουσα ενέργεια αφαιρείται από τη χρεωστέα ενέργεια του πελάτη η οποία υπολογίζεται βάσει των συνολικών ενδείξεων του μετρητή διπλής κατεύθυνσης, συνεπώς ο προμηθευτής χρεώνεται με μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας από αυτήν που τελικά τιμολογεί τον πελάτη και επιβαρύνεται με σημαντική οικονομική ζημία.