Ηλεκτρικό ρεύμα: Απαλλαγή από ΥΚΩ για βιομηχανίας Μέσης και Χαμηλής Τάσης και αγρότες

Ηλεκτρικό ρεύμα: Απαλλαγή από ΥΚΩ για βιομηχανίας Μέσης και Χαμηλής Τάσης και αγρότες
Παρασκευή, 03/03/2023 - 06:41

Αφορά τις χρεώσεις για τις οποίες είχε νομοθετηθεί αναστολή της πληρωμής τους και πλέον με τη ρύθμιση απαλλάσσονται οριστικά από την υποχρέωση καταβολής τους.

Την οριστική απαλλαγή από τις χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας για το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2021 έως και τον Μάρτιο 2023 για βιομηχανίες της Μέσης και Χαμηλής Τάσης, καθώς και τα αγροτικά τιμολόγια της Μέσης Τάσης φέρνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που κατατέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Βουλή.

Αφορά τις χρεώσεις για τις οποίες είχε νομοθετηθεί αναστολή της πληρωμής τους και πλέον με τη ρύθμιση απαλλάσσονται οριστικά από την υποχρέωση καταβολής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 152 του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ «οι καταναλωτές για τους οποίους είχε ανασταλεί η υποχρέωση καταβολής ΥΚΩ για την περίοδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 1-11-2021 ως και 31-3-22, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ΥΚΩ».

Επιπλέον το νομοσχέδιο ορίζει ότι «το ποσό, το οποίο δεν χρεωνόταν στους καταναλωτές και καταχωριζόταν σε ειδικό σημείο του λογαριασμού με ειδική σημείωση, πλέον θα καταχωρίζεται σε ειδικό πεδίο του λογαριασμού με σημείωση περί της απαλλαγής από την υποχρέωση της καταβολής χρεώσεων για την παροχή ΥΚΩ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο του 2021, όταν ψηφίστηκε ο αρχικός νόμος για την αναστολή της χρέωσης των ΥΚΩ στις συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, το συνολικό ποσό που αντιστοιχούσε στη εξάμηνη περίοδο αναστολής υπολογιζόταν σε 63 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες καταναλωτών που είχαν επωφεληθεί από το μέτρο και τώρα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής είναι:

α) Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ> 136GWh

β) Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ

γ) Γενικής χρήσης ΜΤ

δ) Αγροτικής χρήσης ΜΤ

ε) Βιομηχανικής χρήσης για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA (τύπου υπ’ αρ. 5, 6 και 7)

δ) αγροτικής χρήσης ΜΤ, νια τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης των 85kVΑ (τύπου υπ’ αρ. 5,6 και 7)

Σημειώνεται ότι ο Ειδικός Λογαριασμός ΥΚΩ συγκεντρώνει κονδύλια, από την χρέωση ΥΚΩ στους λογαριασμούς ρεύματος, για να καλυφθεί, κυρίως, το επιπλέον κόστος ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Η λειτουργία της διασύνδεσης Κρήτης- Πελοποννήσου, καθώς και των διασυνδέσεων του ηπειρωτικού συστήματος με τις Κυκλάδες θεωρητικά - και με βάση τις κατά καιρούς κυβερνητικές εξαγγελίες- θα έπρεπε να είχαν μειώσει τη χρέωση ΥΚΩ για όλους τους καταναλωτές. Αυτό όμως δεν συνέβη, καθώς ποσά του εν λόγω λογαριασμού έχουν διοχετευτεί στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ) για την επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος.
Επιπλέον, όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Περιβάλλοντος- Ενέργειας Κώστας Σκρέκας ο λογαριασμός των ΥΚΩ θα επιβαρυνθεί με 1 λεπτό/KWh ή 10 ευρώ/MWh προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Μηχανισμός Αντιστάθμισης Κινδύνων. Πρόκειται για ένα νέο σχήμα, που θα χρησιμοποιείται ως «κουμπραράς» για την αντιμετώπιση ενεργειακών κρίσεων στο μέλλον.