Η μετονομασία της «WATT AND VOLT» μετά την εξαγορά από τη «Μυτιληναίος»

Η μετονομασία της «WATT AND VOLT» μετά την εξαγορά από τη «Μυτιληναίος»
Eurokinissi
Παρασκευή, 03/03/2023 - 19:40

Σε WATT AND WOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «WATT AND VOLT Μ.Α.Ε» μετονομάζεται η WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» μετά την εξαγορά της από τον όμιλο Μυτιληναίος.

Πιο αναλυτικά όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Η εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «WATT AND VOLT Α.Ε», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24 υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-346509/22.02.2023 (ΤΡ-03531) αίτηση τροποποίησης της υπ’αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01647 Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, λόγω μεταβολής της επωνυμίας και της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011.

Ως εκ τούτου, οι σχετικές μεταβολές έχουν ως εξής:

Ι) Μεταβολή της επωνυμίας της από: «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «WATT AND VOLT Μ.Α.Ε» σε «WATT AND WOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «WATT AND VOLT Μ.Α.Ε»

II) Μεταβολή της μετοχικής της σύνθεσης: από Χρήστος Παπαναγιώτου 51%, PUEBLO TRADING LTD 40% και ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 9% σε ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 100%