Τι γίνεται όταν η επιδότηση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης υπερβαίνει τις Χρεώσεις Προμήθειας

Τι γίνεται όταν η επιδότηση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης υπερβαίνει τις Χρεώσεις Προμήθειας
Παρασκευή, 16/09/2022 - 06:49

Αν ο καταναλωτής ασκήσει την ελευθερία επιλογής προμηθευτή, κατόπιν στάθμισης των προσφερόμενων τιμολογίων, θα υποχρεωθεί στην επιστροφή του ποσού που είχε προκαταβληθεί

Η πολιτεία από τον Σεπτέμβριο του 2021 έχει επιλέξει να επιδοτεί τους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών, όμως σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε περίπτωση που η επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης υπερβαίνει τις Χρεώσεις Προμήθειας, περιλαμβανομένων των παγίων χρεώσεων, κάτι που συμβαίνει συνήθως στους λογαριασμούς του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, τότε οι προμηθευτές θα πρέπει να εφαρμόζουν μηδενική χρέωση, με την κατάλληλη επεξήγηση στον λογαριασμό του καταναλωτή.

Παράλληλα, η ΡΑΕ σε ανακοίνωσή της τονίζει την υποχρέωση ενημέρωσης των τιμοκαταλόγων μέχρι την εικοστή μέρα του μήνα που προηγείται της εφαρμογής τους. Όπως επισημαίνει «η ταυτόχρονη ανακοίνωση των τιμολογίων διευκολύνει τη συγκρισιμότητά τους, κατόπιν ανάρτησής τους στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών της ΡΑΕ (www.energycost.gr), και είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος επιλογής / αλλαγής προμηθευτή (switching).Για τους ανωτέρω λόγους, τυχόν καθυστερημένη – πλημμελής ανταπόκριση των Προμηθευτών στην υποχρέωσή τους εκ του νόμου για ανακοίνωση τιμοκαταλόγων εντός αποκλειστικής προθεσμίας θεωρείται ως καταχρηστική πρακτική που στρεβλώνει ανεπίτρεπτα τον ανταγωνισμό και διακινδυνεύει τη ματαίωση του ωφέλιμου αποτελέσματος που απέβλεψε ο νομοθέτης».

Τέλος σχολιάζοντας την πρακτική ορισμένων Προμηθευτών να παρέχουν, μέσω των λογαριασμών για τις καταναλώσεις του Αυγούστου, προκαταβολή των εκπτώσεων του Σεπτεμβρίου, επιφυλασσόμενοι για την αφαίρεση των ποσών αυτών με τους λογαριασμούς του Σεπτεμβρίου, η ΡΑΕ αναφέρει πως «αν και η «προκαταβολή της έκπτωσης του επόμενου μήνα» δύναται να θεωρηθεί εκ πρώτης όψεως ως μέτρο που συμβάλει στη μείωση του πληρωτέου ποσού, ωστόσο, οι όροι που τη διέπουν εν τέλει αναιρούν το θετικό της πρόσημο προσδίδοντάς της χαρακτηριστικά «παραπλανητικού δέλεαρ». Ειδικότερα, ως κύριο προβληματικό στοιχείο μίας τέτοιας πρακτικής αναδεικνύεται το ότι η μείωση του λογαριασμού είναι μόνον πρόσκαιρη και ανατρέπεται στην περίπτωση που ο καταναλωτής αποφασίσει τον επόμενο μήνα να αλλάξει προμηθευτή. Δηλαδή, αν ο καταναλωτής ασκήσει την ελευθερία επιλογής προμηθευτή, κατόπιν στάθμισης των προσφερόμενων τιμολογίων, θα υποχρεωθεί στην επιστροφή του ποσού που είχε προκαταβληθεί».