Αντιδράσεις βιομηχανίας για τον αποκλεισμό δαπανών για αυτοπαραγωγή ενέργειας στο καθεστώς «Μεταποίηση- Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Αντιδράσεις βιομηχανίας για τον αποκλεισμό δαπανών για αυτοπαραγωγή ενέργειας στο καθεστώς «Μεταποίηση- Εφοδιαστική Αλυσίδα»
Κυριακή, 07/08/2022 - 07:58

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη βιομηχανία το γεγονός ότι δεν εντάσσονται οι δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή κρίση υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να στραφούν στην αυτοπαραγωγή ενέργειας με κοστοβόρες επενδύσεις το γεγονός ότι αυτές δεν καλύπτονται από κανένα πρόγραμμα δημιουργεί πρόβλημα. Οι βιομηχανίες της Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για τη μη ένταξη των δαπανών επενδύσεων των επιχειρήσεων για την αυτοπαραγωγή ενέργειας στις επιλέξιμες δαπάνες του Καθεστώτος «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Συγκεκριμένα ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) σε υπόμνημά του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωνσταντίνο Σκρέκα, τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση, επισημαίνει ότι:

“Kαθώς τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν υπάρχει ενεργή προκήρυξη Προγράμματος/Δράσης του ΥΠΑΝΕΠ ή του ΥΠΕΝ, η οποία να επιχορηγεί αυτές τις δαπάνες, αυτό σημαίνει ότι από τη χώρα μας απουσιάζει καθεστώς ενισχύσεων, το οποίο να καλύπτει ανάλογες επενδυτικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, την ίδια χρονική περίοδο, σε απάντηση των δυσμενών συνθηκών που διαμορφώθηκαν το τελευταίο διάστημα συνεπεία της δραματικής αύξησης του ενεργειακού κόστους, πολλές είναι οι παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες, υπό την αυξανόμενη πίεση του διαρκώς εντεινόμενου ανταγωνισμού, καλούνται να διαθέσουν άμεσα και χωρίς χρονοτριβή, σημαντικά κεφάλαια σε επενδύσεις για την αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, προς πλήρωση των αναγκών τους.

Οι μεταποιητικές αυτές επιχειρήσεις, αν και λειτουργούν σε βάση αναπτυξιακή και υλοποιούν ή προτίθενται να πραγματοποιήσουν αξιόλογες επενδύσεις, οι οποίες είναι σύμφωνες με το πνεύμα και τη φιλοσοφία του νομοθέτη, ο οποίος πολύ ορθά συμπεριέλαβε και τις συγκεκριμένες δαπάνες στις ενισχυόμενες από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, δεν έχουν πρόσβαση εν προκειμένω στα κίνητρα, τα οποία παρέχονται μέσα από το Καθεστώς "Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα". Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να εγείρονται, εκ μέρους τους, εύλογες ανησυχίες και προβληματισμοί” αναφέρει ο Σύνδεσμος.