Έως τον Ιούνιο του 2024 τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα

Έως τον Ιούνιο του 2024 τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα
Σάββατο, 04/03/2023 - 07:41

Ο τελικός στόχος της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι εντελώς εκτός επαφής με τη νέα πραγματικότητα.

To σχέδιο REPowerEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει την αύξηση του στόχου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2030 από 40% σε 45%, μια κίνηση που υποστηρίζεται συντριπτικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη αντιστέκονται σε αυτή τη στροφή προς υψηλότερες φιλοδοξίες υποστηρίζει έρευνα του Ember. Ο τελικός στόχος της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι μόνο χαμηλότερος από τα επίπεδα που απαιτούνται για τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου, αλλά και εντελώς εκτός επαφής με τη νέα πραγματικότητα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ του υψηλότερου στόχου ΑΠΕ, αλλά μια μειοψηφία των κυβερνήσεων της ΕΕ έχει περιορίσει μέχρι στιγμής την πολιτική δέσμευση για «τουλάχιστον 40%» στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η τελική πολιτική απόφαση για τον στόχο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται αυτό το μήνα, που θα καθορίσει και τα συγκεκριμένα σχέδια για την επίτευξη των συνολικών στόχων της ΕΕ. Τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα (NECP) των κρατών μελών της ΕΕ αντικατοπτρίζουν επί του παρόντος τον επίσημο στόχο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το 2030 του 32%, αλλά αυτά πρόκειται να αναθεωρηθούν έως τον Ιούνιο του 2024 με σχέδια που θα υποβληθούν έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, όπως παρατηρεί η Ember είναι ασαφές εάν αυτές οι επικαιροποιημένες εθνικές πολιτικές θα καθοδηγούνται από έναν στόχο 40% ή 45%. Μια νέα ενεργειακή πραγματικότητα δεκαοκτώ μήνες μετά την κυκλοφορία του πακέτου Fit-for-55 και τον στόχο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του 40%, έχει διαμορφωθεί στην Ευρώπη.

H Ember εκτιμά ότι η αύξηση της τελικής ζήτησης ενέργειας θα είναι μεταξύ 120 TWh και 247 TWh έως το 2030, με βάση τις τρέχουσες προοπτικές της αγοράς και τις αισιόδοξες προοπτικές, αντίστοιχα. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 52-108% σε σχέση με την προβλεπόμενη ζήτηση ισχύος από αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικά οχήματα σύμφωνα με τα σενάρια Fit-for-55/REPowerEU. Ωστόσο, εκτιμάται ότι αυτή η πρόσθετη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα καλυφθεί περισσότερο από μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.