Εργαστήρια Ιδεών του Έργου Audit2Measure για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στη Βιομηχανία

Εργαστήρια Ιδεών του Έργου Audit2Measure για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στη Βιομηχανία
Πέμπτη, 14/09/2023 - 09:35

Σκοπός αυτών των εργαστηρίων είναι να παρέχουν έναν χώρο συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών όπου θα παρουσιαστούν οι πιο σύγχρονες τάσεις και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη διαχείριση της ενέργειας στη βιομηχανία.

ΤοΕπιμελητήριο Κορινθίαςσυμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό αυτό έργο μαζί με τοΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τονΠΟΒΑΣκαθώς και οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα απόπέντεακόμη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηνΙταλία, την Γερμανία, την Ισπανία, την Τσεχία και την Ολλανδία.

Συγκεκριμένα, τα Εργαστήρια Ιδεών αποσκοπούν στην:

  • Παρουσίαση αποτελεσματικών τεχνικών και πρακτικών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία.
  • Συζήτηση και προώθηση βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε επιχείρηση.
  • Υποστήριξη κατα τη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, ενισχύοντας την δέσμευση σας προς τη βιωσιμότητα.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Τα Εργαστήρια Ιδεών θα πραγματοποιηθούν μέσωδιμερών συναντήσεωνμεταξύ των εμπειρογνωμόνων του έργουAudit2Measure(ΕΜΠ, ΠΟΒΑΣ, Επιμελητήριο Κορινθίας) και της κάθε επιχείρησης.

Τα Εργαστήρια Ιδεών θα υποστηρίξουν τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων για τηνυιοθέτηση μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησηςπου προκύπτουν από τους ενεργειακούς ελέγχους. Τα μέτρα θα παρουσιαστούν, κυρίως, από την οικονομική τους πλευρά αλλά θα δοθεί έμφαση και σε άλλα οφέλη, όπως ζητήματα πολιτικής και κανονιστικού πλαισίου, ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια, ζητήματα ποιότητας, μάρκετινγκ και ανταγωνιστικότητας κ.α.

  • Χρονικός ορίζοντας: Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2023
  • Τύπος συνάντησης: Συνδυασμός συντονισμένων συζητήσεων και σύντομων παρουσιάσεων
  • Τρόπος: Διαδικτυακά ή με φυσική συνάντηση
  • Διάρκεια συνάντησης: 2-3 ώρες ανάλογα με την διαθεσιμότητα και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης
  • Κύρια στόχευση: Η οικονομική πλευρά των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και η αντιμετώπιση των εμποδίων εφαρμογής των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας

unnamed_46.jpg