ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Οι προληπτικές ενέργειες των καταναλωτών σε περιπτώσεις κακοκαιρίας

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Οι προληπτικές ενέργειες των καταναλωτών σε περιπτώσεις κακοκαιρίας
Πέμπτη, 14/09/2023 - 08:43

Σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση και συντήρηση της εσωτερικής εγκατάστασης αερίου και πρέπει να αναθέτει σε αδειοδοτημένους τεχνικούς τη συντήρηση και άμεση αποκατάσταση των βλαβών, σφαλμάτων και ελλείψεων.

Σε συνέχεια της εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων με την ονομασία Daniel στη Περιοχή Αδείας Περιφέρεια Θεσσαλίας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συνιστά τιςπαρακάτω προληπτικές ενέργειες αναφορικά με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου των καταναλωτών, στις περιοχές που έχουν πληγεί από πλημμυρικά φαινόμενα:

  • Πριν την επανέναρξη λειτουργίας των συσκευών Φυσικού Αερίου προχωρήστε σε οπτική επιθεώρηση της εγκατάστασης.
  • Πριν την ενεργοποίηση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής ή χρήση φλόγας ελέγξτε για τυχόν ύπαρξη οσμής αερίου στο χώρο.
  • Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προς τη συσκευή αερίου σε περίπτωση που αυτή βρίσκεται σε χώρο που έχει πλημμυρίσει.
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί βλάβη ο χώρος της εγκατάστασης καθώς και το σύνολο της εσωτερικής εγκατάστασης (συσκευές, σωληνώσεις κλπ.)
  • Ελέγξτε ότι δεν έχουν κλείσει τα ανοίγματα αερισμού.
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί βλάβη οι καμινάδες των συσκευών.

Εάν διαπιστώσετε οποιοδήποτε ζήτημα στην εσωτερική εγκατάσταση, καλέστε άμεσα αδειοδοτημένο τεχνικό.