Φυσικό αέριο: Πράσινο φως για 50 δημόσια κτήρια από την Κόρινθο έως τη Μεγαλόπολη

Φυσικό αέριο: Πράσινο φως για 50 δημόσια κτήρια από την Κόρινθο έως τη Μεγαλόπολη
Κυριακή, 30/04/2023 - 07:44

Οι αποφάσεις για προμήθεια και εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα χρησιμοποιούν φυσικό αέριο κτίρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντάχθηκε η πράξη «Προμήθεια Υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Συγκεκριμένα αφορά την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την μετατροπή του δικτύου θέρμανσης από το υφιστάμενο καύσιμο σε καύσιμο φυσικό αέριο σε κτήρια, (Κτίριο στη θέση Σέχι 4o πεδίο βολής που στεγάζει τη Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας και Κτίριο επί της οδού Τέρμα Καραισκάκη στην Τρίπολη που στεγάζει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών), του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Η μετατροπή του δικτύου θέρμανσης περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά και όλες τις εργασίες εγκατάστασης που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση δικτύου παροχής φυσικού αερίου για την θέρμανση των κτιρίων, παραδομένο έτοιμο προς λειτουργία, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου εγκεκριμένο από την HENGAS. Στην προμήθεια περιλαμβάνονται και μικρο-υλικά ή εργασίες που δεν αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές αλλά είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων.

Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 01/06/2023, η λήξη της στις 31/12/2023 και η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 20/09/2023.

Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 275.856,85 ευρώ.

Κόρινθος

Στο μεταξύ, με αντίστοιχη απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προβλέπεται - με τις ίδιες με τις ημερομηνίες που προαναφέρθηκαν - η προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Κορινθίων.

Ειδικότερα η σχετική ένταξη στο ΕΣΠΑ αφορά την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την μετατροπή του δικτύου θέρμανσης από το υφιστάμενο καύσιμο σε καύσιμο φυσικό αέριο σε κτίρια του Δήμου Κορίνθου, που στεγάζουν σχολικές μονάδες (20 δημοτικά, γυμνάσιο, λύκεια , νηπιαγωγεία) στην πόλη της Κορίνθου.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 840.720,00 ευρώ.

Τρίπολη

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η πράξη: ««Προμήθεια Υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Τρίπολης». Η απόφαση αφορά στην εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την μετατροπή του δικτύου θέρμανσης από το υφιστάμενο καύσιμο σε καύσιμο φυσικό αέριο σε 21 κτήρια του Δήμου Τρίπολης και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.063.333,33 ευρώ.

Σημειώνεται ότι υπεγράφη από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η απόφαση που αφορά, ειδικά, στην εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης "Η Ευαγγελίστρια"», με τα ίδια προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα και η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 769.809,98 ευρώ.

Μεγαλόπολη

Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε ακόμη μία, αντίστοιχη, πράξη που αφορά την επιχορήγηση του κόστους της εγκατάστασης φυσικού αερίου σε 13 δημόσια κτήρια της Μεγαλόπολης, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου ή άλλων στερεών καυσίμων ή αυτών που συνδέονται με το σύστημα της τηλεθέρμανσης, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών, την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές και την απεξάρτηση από στερεά ορυκτά καύσιμα.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 985.338,72 ευρώ.