ΔΕΠΑ Υποδομών: Πάνω από 750 εκατ. ευρώ επενδύσεις έως το 2027

ΔΕΠΑ Υποδομών: Πάνω από 750 εκατ. ευρώ επενδύσεις έως το 2027
Unsplash
Τρίτη, 21/03/2023 - 18:07

Ξεπερνούν τα 750 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις της η ΔΕΠΑ Υποδομών (Italgas Group) για την ανάπτυξη των υποδομών διανομής στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα υπογραμμίζονται από την πλευρά της εταιρείας με αφορμή δημοσιεύματα.

Αντιθέτως, αξίζει να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί για το έτος 2023 από τους Διαχειριστές που ανήκουν στον όμιλο ΔΕΠΑ Υποδομών είναι 2,5 φορές αυξημένες σε σύγκριση με τις επενδύσεις του 2022 (77 εκατ. ευρώ), ήτοι του τελευταίου έτους πριν από την ιδιωτικοποίησή τους.

Πέραν τούτου, για την περίοδο 2023-2027 έχουν προγραμματιστεί σημαντικά υψηλότερες επενδύσεις σε σύγκριση με προηγούμενες εκτιμήσεις. Προβλέπονται επενδύσεις ύψους άνω των 750 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα επιτρέψουν την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος μεγάλης κλίμακας με σκοπό την ανάπτυξη νέων δικτύων διανομής φυσικού αερίου, εξοπλισμένων με ψηφιακές και «έξυπνες» τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης που έχει θέσει η Ελληνική Κυβέρνηση, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές.