Αποτελέσματα διαβούλευσης για την αντικατάσταση των μετρητών φυσικού αερίου με ευφυή συστήματα μέτρησης

Αποτελέσματα διαβούλευσης για την αντικατάσταση των μετρητών φυσικού αερίου με ευφυή συστήματα μέτρησης
Παρασκευή, 10/02/2023 - 11:42

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των Τεχνοοικονομικών Μελετών Κόστους Οφέλους των Διαχειριστών των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) και Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) για την αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών φυσικού αερίου με ευφυή συστήματα μέτρησης

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 23 Δεκεμβρίου 2022 πρόσκλησης για συμμετοχή στηΔημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνοοικονομικών Μελετών Κόστους – Οφέλους των Διαχειριστών των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) και Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) για την αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών φυσικού αερίου με ευφυή συστήματα μέτρησης, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 17.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-344002

Αποστολέας:ΔΕΔΑ

  1. Ημερομηνία αποστολής: 20.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-344204

Αποστολέας:Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας