ΡΑΕ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Αττικής και Λοιπής Ελλάδας

ΡΑΕ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Αττικής και Λοιπής Ελλάδας
Παρασκευή, 10/02/2023 - 11:32

Τα αποτελέσματα της Δημόσια Διαβούλευσης αφορούν τη χρονική περίοδο 2022-2026

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 3 Οκτωβρίου 2022 πρόσκλησής της για συμμετοχή σεΔημόσια Διαβούλευση επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Αττικής για την περίοδο 2022-2026της ΕΔΑ Αττικής, ενημερώνει ότι δεν υποβλήθηκαν σχόλια στην εν λόγω διαβούλευση.

Παράλληλα, σε συνέχεια της από 3 Οκτωβρίου 2022 πρόσκλησής της για συμμετοχή σεΔημόσια Διαβούλευση επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας για την περίοδο 2022-2026της ΔΕΔΑ Α.Ε., δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 17.10.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-338768

Αποστολέας:ΔΕΗ Α.Ε.

  1. Ημερομηνία αποστολής: 17.10.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-338826

Αποστολέας:ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

  1. Ημερομηνία αποστολής: 17.10.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-338854

Αποστολέας:ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ

  1. Ημερομηνία αποστολής: 17.10.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-339088

Αποστολέας:ΖΕΝΙΘ