ΡΑΕ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Φόρτωσης Βυτιοφόρων ΥΦΑ

ΡΑΕ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Φόρτωσης Βυτιοφόρων ΥΦΑ
Παρασκευή, 10/02/2023 - 14:00

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για τη δοκιμή καλής λειτουργίας της Εγκατάστασης Φόρτωσης Βυτιοφόρων ΥΦΑ

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 16 Ιανουαρίου 2023 πρόσκλησης για συμμετοχή στηΔημόσια Διαβούλευση για τη δοκιμή καλής λειτουργίας της Εγκατάστασης Φόρτωσης Βυτιοφόρων ΥΦΑ, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 23.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-344293

Αποστολέας:Coral Gas

  1. Ημερομηνία αποστολής: 23.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-344271

Αποστολέας:ΔΕΔΑ

  1. Ημερομηνία αποστολής: 23.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-344269

Αποστολέας:BLUE GRID GAS & POWER