ΚΚΕ: Τροπολογία για ακύρωση χωροθέτησης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

ΚΚΕ: Τροπολογία για ακύρωση χωροθέτησης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
Τρίτη, 21/03/2023 - 09:18

Τροπολογία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ για ακύρωση χωροθέτησης εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στο χώρο των εγκαταστάσεων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και την ακύρωση της πώλησης της έκτασης της προβλήτας 4 με απόδοση της χρήσης της στο λαό της περιοχής, στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Στην Αιτιολογική Έκθεση του ΚΚΕ αναφέρεται:

Στο Άρθρο 7 του Ν.4949/2022 «Καθορισμός γενικού πλαισίου ολοκληρωμένης αξιοποίησης, βιώσιμης ανάπτυξης και λειτουργίας των Ναυπηγείων» προβλέπεται η χωροθέτηση, εντός των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ), εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Ταυτόχρονα όπως προκύπτει από σχετικές δηλώσεις στον τύπο αποτελεί πρόθεση της ιδιοκτησίας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά να προχωρήσει στην αξιοποίηση της έκτασης για σταθμό LNG και την ηλεκτροπαραγωγή μέσω αυτού του καυσίμου.

Ο λαός της περιοχής όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα κινητοποιείται ενάντια στην προώθηση της λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων εντός των ναυπηγείων.

Είναι απόλυτα τεκμηριωμένο ότι δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι πιθανού Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης στην περιοχή απ’ τη χωροθέτηση μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG και την ανάπτυξη σχετικής μονάδας παραγωγής ενέργειας.

Το πρόβλημα μεγιστοποιείται, περιλαμβάνοντας συνολικά της ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και του Σαρωνικού κόλπου, καθώς η εγκατάσταση πρόκειται να χωροθετηθεί σε μια ήδη επιβαρυμένη περιοχή, με αυξημένο κίνδυνο Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης, λόγω της γειτνίασης πολλών επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, διυλιστηρίων, πολεμικής βιομηχανίας, εγκαταστάσεων υγραερίων, χημικής βιομηχανίας με τις κατοικημένες περιοχές. Μιας περιοχής με μεγάλη συσσώρευση βαριάς βιομηχανικής δραστηριότητας, με μεγάλη δραστηριότητα πλοίων που μεταφέρουν πετρελαιοειδή και άλλα είδη υδρογονανθράκων.

Ο κίνδυνος τεκμηριώνεται από αντίστοιχα ατυχήματα που έχουν συμβεί πρόσφατα σε διάφορες χώρες, με εμβληματικό το παράδειγμα της έκρηξης στον τερματικό σταθμό Freeport LNG στο Τέξας των ΗΠΑ, σε εγκαταστάσεις LNG. Τα ατυχήματα αυτού του είδους έχουν συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές, στην καταστροφή υποδομών και επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Επιπλέον, στην περιοχή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά υπάρχει χώρος ακινήτου ως τμήμα παλαιού αιγιαλού περίπου 216 στρεμμάτων, στην περιοχή της προβλήτας 4, που πέρασε στην κυριότητα της ΕΤΑΔ, με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ως τμήμα της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου (άρθρα 2 παρ. 5 ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε, άρθρο 196 παρ. 4 ν. 4389/2016). Η έκταση αυτή μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό παραχωρήθηκε στα ΕΝΑΕ. Το χώρο αυτό διεκδικούν οι κάτοικοι της περιοχής να αποδοθεί στο Δήμο Χαϊδαρίου ώστε να γίνουν έργα ανάπλασης και να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες τους. Πρόκειται για μια περιοχή πυκνοκατοικημένη, με απουσία ελεύθερων χώρων αναψυχής και χωρίς πρόσβαση στο παράκτιο μέτωπο. Η ολοκλήρωση της παραχώρησης αυτής της αδόμητης έκτασης στα ΕΝΑΕ στερεί κάθε δυνατότητα πρόσβασης σε ελεύθερους χώρους στον αιγιαλό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας»

Προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:

Άρθρο

Απαγορεύεται η χωροθέτηση εντός των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) κάθε τύπου εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, κάθε άλλο τύπο καυσίμων υδρογονανθράκων ή υδρογόνου.

Ακυρώνεται η πώληση και παραχώρηση απ’ την ΕΤΑΔ προς τα ΕΝΑΕ, της έκτασης ακινήτου, ως τμήμα παλαιού αιγιαλού, περίπου 216 στρεμμάτων στην περιοχή της προβλήτας 4. Η παραπάνω έκταση ακινήτου αποδίδεται χωρίς αντάλλαγμα της στο Δήμο Χαϊδαρίου για χρήσεις αναψυχής απ’ το κοινό.

Κάθε αντίθετη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης καταργείται.