ΤΕΕ/ΤΚΜ: Αντίθετο με την ενεργειακή αξιοποίηση των σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων

ΤΕΕ/ΤΚΜ: Αντίθετο με την ενεργειακή αξιοποίηση των σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Παρασκευή, 11/11/2022 - 08:54

Οι θέσεις και οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Στερεών Αποβλήτων

Επιστολή προς τον Κώστα Σκρέκα απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΚΜ με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση του ΕΣΔΑ. Στην επιστολή του το Τεχνικό Επιμελητήριο εκφράζει καταρχήν τη συμφωνία του σε ότι αφορά στην αναγκαιότητα της τροποποίησης και της συμπερίληψης των νεότερων νομοθετικών ρυθμίσεων και δεσμεύσεων στον Εθνικό Σχεδιασμό. Παράλληλα όμως, δηλώνει την αντίθεσή του στη διάταξη που προβλέπει την ενεργειακή αξιοποίηση των σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) για το διάστημα ως τη λειτουργία των δρομολογημένων ΜΕΑ.ΜΑΑ στις περιφέρειες της χώρας, ως μεταβατική λύση. Κι αυτό γιατί το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί οτι η συγκεκριμένη πρόβλεψη «υποσκάπτει τους στόχους για τους οποίους εισάγεται, δεδομένων αφενός ότι θέτει σε κίνδυνο τους εξασφαλισμένους πόρους της Ε.Ε. για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, αφετέρου ότι θα επισύρει νέα πρόστιμα για την χώρα μας, καθώς θα απομακρύνεται ο στόχος της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης».

Πιο συγκεκριμένα, στο έγγραφο που απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, επισημαίνει τα παρακάτω:

  • Η εν λόγω πρόταση αντιστρέφει την πυραμίδα ιεράρχησης των δράσεων διαχείρισης ΑΣΑ, μειώνοντας την ανάκτηση υλικών και πόρων και καταστρατηγώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
  • Η ενεργειακή αξιοποίηση σύμμεικτων ΑΣΑ έχει μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με τα δευτερογενή καύσιμα λόγω της μικρότερης θερμογόνου δύναμης και το υψηλότερο ποσοστό υγρασίας.
  • Αυτή τη στιγμή στην χώρα δεν υπάρχει υφιστάμενη αδειοδοτημένη εγκατάσταση για ενεργειακή αξιοποίηση σύμμεικτων ΑΣΑ, οπότε τίθεται το ερώτημα, που θα οδηγηθούν τα ΑΣΑ ώστε να αξιοποιηθούν ενεργειακά. Εάν δρομολογείται η κατασκευή νέας μονάδας για την ενεργειακή αξιοποίηση των σύμμεικτων ΑΣΑ, επισημαίνεται ότι αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις απαιτείται να είναι μεγάλης δυναμικότητας και μακροχρόνιας λειτουργίας ώστε να είναι συμφέρουσες.
  • Τέλος, η ενεργειακή αξιοποίηση σύμμεικτων ΑΣΑ παράγει περισσότερους και πιο επικίνδυνους ρύπους, με αποτέλεσμα την δυσχερή και με εξαιρετικά μεγάλο κόστος αντιρρυπαντική τεχνολογία.

Ελπίζουμε, καταλήγει το έγγραφο, στην προσαρμογή του ΕΣΔΑ, ώστε να υπακούει στις ευρωπαϊκές οδηγίες για την διαχείριση των στερών αποβλήτων, αλλά και στους κανονισμούς της Ε.Ε. για τις χρηματοδοτήσεις.