Συνεργασία ΕΕ - Τουρκίας στην «πράσινη» οικονομία

Συνεργασία ΕΕ - Τουρκίας στην «πράσινη» οικονομία
Unsplash
Τρίτη, 15/11/2022 - 17:26

Στις Βρυξέλλες συναντήθηκαν η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Μαρίγια Γκαμπριέλ και ο Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Τουρκίας κ. Μουσταφά Βαράνκ στο πλαίσιο του πρώτου διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας για την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Ο διάλογος εστίασε σε πτυχές της Πράσινης Συμφωνίας, όπως η πράσινη βιομηχανική παραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις. Δόθηκε επίσης έμφαση στη συμβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην προώθηση της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας.

Η Επίτροπος Μαρίγια Γκαμπριέλ δήλωσε σχετικά:

«Την τελευταία εικοσαετία, η Τουρκία είναι βασικός εταίρος στα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. Σήμερα είχαμε τον πρώτο διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας και συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε τις κοινές μας προσπάθειες για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση».

Ο Υπουργός Μουσταφά Βαράνκ δήλωσε:

«Στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας, η Τουρκία, ως υποψήφια χώρα, έχει επιτύχει ικανοποιητικό επίπεδο ευθυγράμμισης με την ΕΕ. Εκτιμούμε ότι αυτός ο μηχανισμός διαλόγου αποτελεί ευκαιρία για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Η Τουρκία και η ΕΕ συμμερίζονται τη φιλοδοξία και διαθέτουν τα μέσα για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής και τη μετατροπή των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας σε βιομηχανικά προϊόντα».
Από το 2003, η Τουρκία είναι βασικός εταίρος στα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. Συνδέεται επίσης με διάφορα προγράμματα της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τη στενή συνεργασία τους σε αυτούς τους τομείς για αμοιβαία οφέλη που απορρέουν από την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.