Κίνδυνος για Ελληνικές εξαγωγές ύψους περίπου 12,7 εκατ. ευρώ στην Αλγερία

Κίνδυνος για Ελληνικές εξαγωγές ύψους περίπου 12,7 εκατ. ευρώ στην Αλγερία
Τρίτη, 30/05/2023 - 06:40

Πρόβλημα στις εξαγωγές ελληνικού μαρμάρου ανέκυψε με την απόφαση απαγόρευσης εισαγωγής κατεργασμένου και ημικατεργασμένου μαρμάρου στην Αλγερία.

Υπενθυμίζεται ότι οι ελληνικές εξαγωγές, της δασμ. κλάσης 25 (πετρώματα, μάρμαρα, κλπ) στην Αλγερία, ανήλθαν σε περίπου 12,7 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας, σε ποσοστό, το 11,8% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, αποτελώντας τη δεύτερη, μετά τα πετρελαιοειδή, σημαντικότερη ομάδα εξαγώγιμων προϊόντων στο διμερές εμπόριο.

Σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο της πρεσβείας μας που υπογράφει ο διευθυντήσ και σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α ́ Απόστολος Μιχαλόπουλος, εκδόθηκε, προσφάτως, οδηγία του αλγερινού Προέδρου κ. Tebboune, προς την κυβέρνηση της Αλγερίας, με την οποία της ζητά να προχωρήσει σε απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων μαρμάρου, έτοιμου προς χρήση, με σκοπό να ευνοηθεί η εγχώρια αλγερινή βιομηχανία εξόρυξης και μεταποίησης μαρμάρου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, όπως υπογραμμίζει η πρεσβεία μας, η οδηγία του αλγερινού Προέδρου εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο δραστικής μείωσης των εισαγωγών στην Αλγερία και προστασίας της εθνικής παραγωγής με εκμετάλλευση των ντόπιων πετρωμάτων, μολονότι δεν συνάδει με τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας.

Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα στην ενότητα «σημαντικές ενημερώσεις» του Γραφείου OEY Αλγερίου.

Σημειώνεται ότι, το 2022, οι ελληνικές εξαγωγές, της δασμ. κλάσης 25 (πετρώματα, μάρμαρα, κλπ) στην Αλγερία, ανήλθαν σε περίπου €12,7 εκατ., καλύπτοντας, σε ποσοστό, το 11,8% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, αποτελώντας τη δεύτερη, μετά τα πετρελαιοειδή, σημαντικότερη ομάδα εξαγώγιμων προϊόντων στο διμερές εμπόριο.