Όμιλος ΆΒΑΞ: Υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 1.750 ΜW στη Ρουμανία

Όμιλος ΆΒΑΞ: Υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 1.750 ΜW στη Ρουμανία
Τρίτη, 30/05/2023 - 15:01

Το νέο έργο πιστοποιεί την ηγετική θέση του Ομίλου στην ενεργειακή αγορά και επιβεβαιώνει τη στρατηγική του στόχευση σε έργα ενεργειακών υποδομών στο εξωτερικό.

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης με τον Όμιλο Mass Group Holding (MGH) για τημελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία σταθμού παραγωγής ενέργειαςσυνδυασμένου κύκλου ισχύος1.750 ΜW, συνολικού προϋπολογισμού673,5 εκατ. Ευρώ.

Πιο αναλυτικά, η μονάδαMintia Combined Cycle Power Plantθα κατασκευαστεί στην περιοχήDevaτης Ρουμανίας. Η κατασκευή θα διαρκέσει38 μήνεςκαι αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, δημιουργώντας περίπου 700 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για τημεγαλύτερη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής που έχει ανατεθεί μέχρι σήμερα σε Ελληνική εταιρείακαι θα παραδοθεί με το κλειδί στο χέρι το καλοκαίρι του 2026.

Η μονάδα θα λειτουργεί με φυσικό αέριο και θα αποτελείται από δύο αεριοστροβίλους SGT5-9000HL, έναν ατμοστρόβιλο SST5-5000 και τρεις γεννήτριες SGen5-3000W της εταιρείας SIEMENS. (Η προμήθεια των ανωτέρω δεν αποτελεί μέρος του αντικειμένου της σύμβασης της ΑΒΑΞ.)

Το νέο αυτό έργο, αποτελεί τηντρίτη κατά σειρά ανάθεσητης Mass Group Holding στον Όμιλο ΑΒΑΞ καιεπιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του ενεργειακού ομίλου στις δυνατότητές του. Υπενθυμίζεται πως τα δύο προηγούμενα έργα ήταν η Φάση 2 και η Φάση 3 του Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας στην πόλη Besmayah του Ιράκ συνολικής ισχύος 3.150 MW. Με την ολοκλήρωση του νέου έργου, η ΑΒΑΞ θα έχει παραδώσει στην MGH μονάδες συνολικής ισχύος 4,9 GW.

Μετά τη νέα αυτή σύμβαση, τοανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου(σε υπογεγραμμένες και προς υπογραφή συμβάσεις, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εκτέλεση εντός του 2023)προσεγγίζει πλέον τα 3 δις Ευρώ.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΒΑΞ, κ. Χρήστος Ιωάννουδήλωσε σχετικά«Ο Όμιλος ΑΒΑΞ αποδεικνύει την ισχύ του και το διεθνή προσανατολισμό του μέσω της επιτυχημένης ολοκλήρωσης συμφωνιών όπως η σημερινή. Ευχαριστούμε θερμά τηνMass Group Holding για την εμπιστοσύνη της, καθώς με αυτό το τρίτο κατά σειρά έργο, μας έχει πλέον αναθέσει συμβάσεις αξίας περίπου 1,6 δις Ευρώ. Η ανάληψη του Mintia Combined Cycle Power Plantεπιβεβαιώνει το know how της ΑΒΑΞ σε ενεργειακά και βιομηχανικά έργα».