ΔΕΗ: Παραμένει πρώτη σε χαμηλή και μέση τάση στη λιανική

ΔΕΗ: Παραμένει πρώτη σε χαμηλή και μέση τάση στη λιανική
Πέμπτη, 14/09/2023 - 06:32

Η ΔΕΗ εκπροσωπεί 5.601.543 μετρητές στη χαμηλή και μέση τάση που αντιστοιχούν στο 72,78 % του συνόλου της αγοράς, σύμφωνα με στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων.

Την πρώτη θέση διατηρεί στη λιανική η ΔΕΗ και αυτό αποδεικνύουν στοιχεία της ΡΑΑΕΥ για το μήνα Ιούλιο. Παρά τον σημαντικό αριθμό προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στην λιανική αγορά η ΔΕΗ εκπροσωπεί 5.601.543 μετρητές στη χαμηλή και μέση τάση που αντιστοιχούν στο 72,78 % του συνόλου της αγοράς, σύμφωνα με στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων.

Η εικόνα παραμένει αμετάβλητη στη χαμηλή τάση με τη ΔΕΗ να εκπροσωπεί 5.592.021 μετρητές με το αντίστοιχο μερίδιο αγοράς της να ανέρχεται σε 72,82 %. Η εταιρεία διατηρεί τον μεγαλύτερο αριθμό μετρητών. Στους οικιακούς πελάτες εκπροσωπεί 3.847.594 μετρητές και ποσοστό 72,08 %, στους οικιακούς πελάτες δικαιούχους ΚΟΤ εκπροσωπεί 474.356 μετρητές και ποσοστό 72,97 %, στους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς πελάτες εκπροσωπεί 930.296 μετρητές (69,39 %) και στους Λοιπούς πελάτες εκπροσωπεί 339.775 μετρητές (96,78 %). Αντίθετα, στη Μέση Τάση το μερίδιο εκπροσώπησης του δεσπόζοντα Προμηθευτή ανέρχεται σε 56,68 % που μεταφράζεται σε 9.522 μετρητές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων η συνολική κατανάλωση που αντιστοιχεί σε Χαμηλή και Μέση Τάση για το σύνολο της χώρας(Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα) κατά το διάστημα των μηνών Ιανουαρίου – Ιουλίου δείχνει αυξητική τάση.

Να σημειωθεί πως η ΔΕΗ είναι έτοιμη για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την ΕNEL Ρουμανίας κάτι που αναμένεται να γίνει εκτός το επόμενο διάστημα. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα προστεθούν περίπου 0,5 GW εγκατεστημένης ισχύος σε λειτουργία και περίπου 5 GW έργων προς ανάπτυξη με αποτέλεσμα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ του Ομίλου (υδροηλεκτρικά, αιολικά, φωτοβολταϊκά κλπ) να αυξηθεί σε περίπου 4GW έναντι 3,5GW στο τέλος του 2022. Όσον αφορά τα προς ανάπτυξη έργα, η συνολική ισχύς τους θα αυξηθεί κατά 50% σε περίπου 15 GW.

Η Ρουμανία δεν είναι η μόνη χώρα που έχει στρέψει το ενδιαφέρον της η ΔΕΗ. Υπενθυμίζεται πως έχει υποβάλει, ως μέρος κοινοπρακτικού σχήματος με την Archirodon Group N.V (Archirodon), προσφορά στον διαγωνισμό που έχει προκηρύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για την κατασκευή και εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού έργου Cebren ισχύος 333MW καθώς και την εκμετάλλευση του εν λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού Tikves ισχύος 116 MW, στον ποταμό Crna της γειτονικής χώρας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.