Ανησυχία για την πορεία των τιμών ενέργειας το χειμώνα

Ανησυχία για την πορεία των τιμών ενέργειας το χειμώνα
Πέμπτη, 14/09/2023 - 06:35

Αυξάνονται οι ανησυχίες για το κόστος ενέργειας κατά τους χειμερινούς μήνες.

Στην εκτίμηση πως δεν υπάρχουν ακόμα ενδείξεις για ανάκαμψη της ζήτησης, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για το κόστος ενέργειας κατά τους χειμερινούς μήνες προχώρησε η εταιρεία ElvalHalcor, με αφορμή τις ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η εταιρεία διαπίστωνε αναλύοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τετραμήνου του έτους πως παρα την πτώση των τιμών ενέργειας, αυτές παραμένουν σε αυξημένα επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν ενώ δεν υπάρχει και βεβαιότητα για την μελλοντική τους πορεία.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 28,8 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του2023 έναντι 121,0 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 25,9 εκ. ευρώ για τη κλειόμενη περίοδο (ή 0,0691 ευρώ ανά μετοχή) από 119,1 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο το 2022 (ή 0,3174 ευρώ ανά μετοχή). Ο κύκλος εργασιών του Κλάδου Χαλκού ανήλθε στα 927,3 εκ. ευρώ έναντι 977,3 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022, επηρεαζόμενος αρνητικά από τις μειωμένες τιμές των μετάλλων και τον μειωμένο όγκο πωλήσεων. Οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν μείωση κατά 7,8% για την περίοδο καθώς η μείωση της ζήτησης που ξεκίνησε από το Β’ Εξάμηνο του 2022 συνεχίστηκε επηρεάζοντας κυρίως τα προϊόντα διέλασης κραμάτων χαλκού και δευτερευόντως τους σωλήνες χαλκού. Αντίθετα, θετική ήταν η πορεία των πωλήσεων της θυγατρικής Sofia Med, η οποία συνέχισε να βελτιώνει την ανταγωνιστική της θέση, με τους όγκους πωλήσεων της για τα προϊόντα έλασης να σημειώνουν αύξηση κατά 6,4% και τα προϊόντα διέλασης χαλκού κατά 5,3% συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εταιρία διαπιστώνει πως το πρώτο εξάμηνο του 2023 «ήταν εντελώς διαφορετικό σε ότι αφορά τις συνθήκες, προοπτικές και δυσκολίες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Η αύξηση των επιτοκίων, ως αποτέλεσμα της πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, συνεχίζει να επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σταδιακά μετά και την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Το Β’ Τρίμηνο του 2023, η Ευρωζώνη γύρισε σε ελαφριά θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ αρχίζει να διαφαίνεται και το τέλος των αυξήσεων των επιτοκίων».