BusinessEurope: Καμπανάκι για το ενεργειακό από τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και επιχειρήσεις

BusinessEurope: Καμπανάκι για το ενεργειακό από τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και επιχειρήσεις
Δευτέρα, 05/06/2023 - 07:40

Οι εκπρόσωποι των 40 Συνδέσμων Επιχειρήσεων, που μετέχουν στην BusinessEurope, συζήτησαν αλλά και κατέγραψαν στην Κοινή τους Διακήρυξη μια σειρά από προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή οικονομία.

Η αναπτυξιακή προοπτική της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με την ενέργεια σε πρώτο πλάνο τέθηκε στο επίκεντρο του Συμβουλίου των Προέδρων της BusinessEurope, του κορυφαίου ευρωπαϊκού συνδέσμου επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη ενόψει της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ από την Ισπανία, το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Οι εκπρόσωποι των 40 Συνδέσμων Επιχειρήσεων, που μετέχουν στην BusinessEurope, συζήτησαν αλλά και κατέγραψαν στην Κοινή τους Διακήρυξη μια σειρά από προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή οικονομία σε βασικά ζητήματα για την αναπτυξιακή προοπτική της βιομηχανίας. Μεταξύ αυτών, κυρίαρχη θέση έχει το θέμα της εξασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού σε ανταγωνιστικές τιμές.

«Οι αγορές ενέργειας ήταν ήδη υπό πίεση πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είδαμε, ωστόσο, τις τιμές να εκτοξεύονται κατά τη διάρκεια του 2022 και τις τιμές χονδρικής για το καλοκαίρι του 2025 να διαπραγματεύονται πάνω από 4 φορές πάνω από τα προ - πανδημίας επίπεδα στην ΕΕ, την ώρα που στις ΗΠΑ είναι λιγότερο από δυο φορές πάνω από τα προ - πανδημίας επίπεδα» αναφέρεται στη Διακήρυξη της BusinessEurope.

Τονίζει ότι για να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί κλιματικοί στόχοι και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού σε προσιτές τιμές, η ΕΕ πρέπει να έχει βιώσιμη πρόσβαση σε ενεργειακές πηγές σε ανταγωνιστικές τιμές.

Αντιστάθμιση κινδύνου μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων

Παράλληλα, σημειώνει ότι για να θωρακιστεί στο μέλλον, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απαιτούνται επενδύσεις, αλλά και περισσότερες ευκαιρίες αντιστάθμισης κινδύνου μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Αυτό, όπως αναφέρεται, θα συμβάλλει στη μείωση της επίδρασης των διακυμάνσεων της τιμής του φυσικού αερίου στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και θα ενισχύσει την ανάπτυξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και χαμηλές εκπομπές άνθρακα”

Βασιζόμαστε στην ισπανική Προεδρία, όπως τονίζεται, για:

- να κατευθύνει τις διαπραγματεύσεις για το σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς μια μεταρρύθμιση, η οποία ενισχύει την ασφάλεια του εφοδιασμού, οδηγεί στην ολοκλήρωση της αγοράς μέσω του διασυνοριακού εμπορίου, περιορίζει τον αντίκτυπο από τις υψηλές τιμές φυσικού αερίου στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές, δίνει κίνητρα για επενδύσεις σε ευέλικτες πηγές,και ενδυναμώνει τους καταναλωτές.

- να προωθήσει την ανάπτυξη όλων των τεχνολογιών που συμβάλλουν στην απανθρακοποίηση καθώς και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας τομέων της οικονομίας που είναι δύσκολο να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

- αύξηση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας με την προώθηση των επενδύσεων σε όλες τις απαραίτητες υποδομές που διευκολύνουν το διασυνοριακό εμπόριο ενέργειας, όπως δίκτυα και διασυνδέσεις και αποθήκευση.

Κρίσιμο ζήτημα το θέμα των δεξιοτήτων

Εκτός από το θέμα της ανταγωνιστικότητας και της ενέργειας η BusinessEurope δίνει έμφαση την αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Με βάση τη Διακήρυξη, η ΕΕ επένδυσε το 2,2% του ΑΕΠ σε δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης 2021, έναντι 3,4% για τις ΗΠΑ και 2,4% για την Κίνα. Όπως αναφέρεται, οι εταιρείες που αναπτύσσουν καινοτόμες γίνονται ολοένα και περισσότερες σε άλλες περιοχές του κόσμου, ενώ πολλές εταιρείες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν κενά δεξιοτήτων και προβλήματα προσλήψεων λόγω αναντιστοιχιών μεταξύ απαιτούμενων δεξιοτήτων και των δεδομένων στα συστημάτα εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και της γήρανσης του πληθυσμού. Παράλληλα η BusinessEurope εστιάζει στο χάσμα που υπάρχει σε σχέση με πολιτικές προστασίας ανάμεσα σε εργαζόμενους και ανέργους. Σημειώνει, ότι ενώ οι εργαζόμενοι προστατεύονται από ένα σιχυρό νομοθετικό πλέγμα αλλά και τις συλλογικές διαπργαμτεύσεις οι άνεργοι, που περιμένουν να μπουν στην αγορά αντιμετωπίζουν μεγάλα ελλείμματα σε σχέση με το “χτίσιμο” δεξιοτήτων. “Η πραγματική απάντηση για τη διατήρηση της ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, έγκειται στην απελευθέρωση των δυνατοτήτων παραγωγικότητάς μας και στην αντιμετώπιση των κενών δεξιοτήτων” αναφέρει η BusinessEurope και σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, που ξεκίνησε στις 9/5 πρέπει να οδηγήσει σε συγκεκριμένες δράσεις και αποτελέσματα.

Σημειώνεται ότι στο Συμβούλιο Προέδρων ο ΣΕΒ εκπροσωπείται από τον κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον κ. Ευθύμιο Ο. Βιδάλη, Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής.