Σε εκκρεμότητα το θέμα των επιδοτήσεων στις επιχειρήσεις έως 35kVA- Βαρύ το κόστος για τους προμηθευτές ενέργειας

Σε εκκρεμότητα το θέμα των επιδοτήσεων στις επιχειρήσεις έως 35kVA- Βαρύ το κόστος για τους προμηθευτές ενέργειας
Πέμπτη, 30/03/2023 - 06:44

Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα των επιδοτήσεων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVΑ που έχουν καταβληθεί από τους προμηθευτές στους πελάτες τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς το σύνολο των επιδοτήσεων που έχουν πληρωθεί από τους προμηθευτές ανέρχεται σε περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ, μέρος των οποίων θα πρέπει να επιστραφούν.

Είναι ήδη γνωστό το θέμα, που έχει τεθεί και στον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Προμηθευτών Ενέργειας, ωστόσο η επίλυση του δεν προχωρά.

Το πρόβλημα έγκειται στην υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου και βάσει της οποίας η επιδότηση στους εμπορικούς καταναλωτές δεν χορηγείται, αν οι δικαιούχοι δεν υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στον προμηθευτή τους αναφορικά με τη νομιμότητα λήψης της κρατικής επιδότησης.

Αυτό συνέβη διότι οι επιδοτήσεις τελούσαν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ήρθε τον Φθινόπωρο ενώ η παροχή των επιδοτήσεων άρχισε από τον περασμένο Απρίλιο και μάλιστα αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2022. Η έγκριση και η ΚΥΑ που ακολούθησε έθεσαν ζητήματα κρατικών ενισχύσεων.

Έτσι οι προμηθευτές καλούνται σήμερα να ελέγξουν εάν νομίμως χορηγούνται οι επιδοτήσεις γεγονός που τους φέρνει αντιμέτωπους με τους πελάτες τους και ταυτόχρονα καλούνται να ανακτήσουν τυχόν υπερβάλλοντα ποσά από τον δικαιούχο καταναλωτή.

Πρόκειται για 1.240.000 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει επιδοτήσεις για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της περιόδου Φεβρουαρίου – Νοεμβρίου 2022. Οι προμηθευτές κατέβαλαν τα ποσά αυτά και πλέον καλούνται να ζητήσουν από τους πελάτες τους μια υπεύθυνη δήλωση για το εάν έχουν λάβει άλλου είδους επιδοτήσεις ή όχι και αναλόγως να κινηθούν.
Εδώ ακριβώς εντοπίζεται το πρόβλημα καθώς οι προμηθευτές έχουν διαθέσει τα χρήματα των επιδοτήσεων στερούμενοι ρευστότητα και θα πρέπει να αναμένουν όλες τις διαδικασίες για να τους επιστραφούν. Πολύ δε περισσότερο που δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αλλάξει παρόχο και δεν είναι δυνατός ούτε ο διακανονισμός.

Για την επίλυση του προβλήματος απαιτείται τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία λαμβάνοντας υπόψιν την απόφαση της Κομισιόν, που ενέκρινε το μέτρο όχι οριζόντια για επιχειρήσεις έως 35kVA (και αρτοποιία), αλλά υπό την προϋπόθεση ότι οι συνολικές κρατικές επιδοτήσεις που έχουν λάβει δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο.

Έτσι, οι προμηθευτές βρέθηκαν αφενός να έχουν πιστώσει ποσά που δεν θα πάρουν πίσω από το ΤΕΜ και αφετέρου υπόχρεοι, βάσει της ΚΥΑ να ζητήσουν υπεύθυνες δηλώσεις από τους πελάτες τους οι οποίες θα πρέπει στη συνέχεια να ελεγχθούν από την αρμόδια μονάδα κρατικών ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) η οποία θα πιστοποιήσει ότι πράγματι δεν έχουν ληφθεί επιδοτήσεις που υπερβαίνουν τα κοινοτικά όρια.

Στη συνέχεια οι προμηθευτές θα πρέπει να επιδιώξουν οι ίδιοι την ανάκτηση των επιπλέον ποσών που έχουν καταβάλει.

Οι προμηθευτές έχουν ζητήσει τη δημιουργία μιας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα διαχειρίζεται ο ΔΑΠΕΕΠ και στην οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι θα εισφέρουν τα στοιχεία των πελατών τους που έλαβαν τις επιδοτήσεις. Επίσης οι εταιρίες που είναι δικαιούχοι των επιδοτήσεων θα υποβάλλουν στον ΔΑΠΕΕΠ τις υπεύθυνες δηλώσεις για τις επιδοτήσεις που έχουν λάβει και η εκκαθάριση θα γίνεται από κρατικό φορέα και όχι από ιδιωτικές εταιρίες.

Ωστόσο το σχέδιο αυτό δεν προχωρά και έτσι το ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα με τους περισσότερους προμηθευτές να έχουν σταματήσει από τις αρχές Ιανουαρίου (όταν εκδόθηκε η ΚΥΑ) την καταβολή των επιδοτήσεων στους πελάτες τους.