Νέα μέτρα για το ρεύμα ζητά η βιομηχανία - Επιστολή ΕΒΙΚΕΝ στη ΡΑΕ

Νέα μέτρα για το ρεύμα ζητά η βιομηχανία - Επιστολή ΕΒΙΚΕΝ στη ΡΑΕ
Τετάρτη, 06/07/2022 - 07:24

Η σημαντική αύξηση του κόστους στις απώλειες του Συστήματος που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το ενεργειακό κόστος για τους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Τις σχετικές επισημάνσεις κάνει η Ενωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) με επιστολή της στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με την οποία ζητά το κόστος να αποτελεί μέρος της ρυθμιζόμενης Χρέωσης Συστήματος, όπως συμβαίνει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ειδικότερα, η ΕΒΙΚΕΝ στην επιστολή της σημειώνει ότι η εκτόξευση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στις χονδρεμπορικές αγορές έφερε στην επιφάνεια το σημαντικό κόστος των απωλειών του Συστήματος, ο υπολογισμός του οποίου εξαρτάται κυρίως από την Οριακή Τιμή της αγοράς Επόμενης Ημέρας (DAM) και δευτερευόντως από το ύψος των απωλειών.

Οι απώλειες του Συστήματος παρουσιάζουν σημαντική αύξηση μετά την ενεργοποίηση της μικρής διασύνδεσης της Κρήτης από τον Ιούλιο 2021 ενώ επίσης μια μικρή αύξηση στο ύψος τους παρατηρείται την περίοδο Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2021 γεγονός που αποδίδεται πιθανότατα στις υψηλές εξαγωγές και τη γεωγραφική κατανομή των μονάδων που λειτουργούν.

Πόσο χρεώνονται οι απώλειες

Τους τελευταίους μήνες το ύψος της χρέωσης των απωλειών κινείται μεταξύ των 6-9 ευρώ/MWh. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το 1,4 ευρώ/MWh που ήταν το κόστος των απωλειών του Συστήματος τον Ιανουάριο του 2021, τον τελευταίο χρόνο διαμορφώνεται ως εξής:

• Τον Ιανουάριο του 2022 διαμορφώθηκε σε 6,7 ευρώ/MWh.

• Τον Φεβρουάριο σε 5,8 ευρώ/MWh

• Τον Μάρτιο σε 8,1 ευρώ/MWh

• Τον Απρίλιο σε 6,7 ευρώ/MWh και

• τον Μάιο σε 5,9 ευρώ/MWh

• Με βάση τα αποτελέσματα της Αγοράς Εξισορρόπησης, την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ανήλθε σε 5,25 ευρώ/MWh, τη δεύτερη σε 5,85 ευρώ/MWh, την τρίτη σε 6,39 ευρώ/MWh και την εβδομάδα από 20-26 Ιουνίου σε 9,28 ευρώ/MWh.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό της Αγοράς Εξισορρόπησης το κόστος τωναπωλειών επιμερίζεται στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης ανάλογα μετην μετρούμενη απορρόφηση των πελατών τους, μέσω του Λογαριασμού Προσαυξήσεων ΛΠ-1.

Επιβαρύνεται το ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας

Αυτό, όπως επισημαίνει η ΕΒΙΚΕΝ, σημαίνει ότι το κόστος των απωλειών επιβαρύνει το ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας, τη στιγμή που ούτε οι παραγωγοί ούτε οι προμηθευτές διαθέτουν τρόπο να το επηρεάσουν ή περιορίσουν.

Η πρακτική των άλλων ευρωπαϊκών χωρών

Αντίθετα η πρακτική που ακολουθείται ήδη στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές όπως στη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Δανία κ.α. είναι οι απώλειες να περνούν στους καταναλωτές μέσα από την ρυθμιζόμενη Χρέωση Χρήσης Συστήματος.
Με βάση αυτά τα δεδομένα η ΕΒΙΚΕΝ ζητεί από τη ΡΑΕ να επανεξετάσει τον τρόπο υπολογισμού των απωλειών του Συστήματος σημειώνοντας μάλιστα ότι όταν αυτό αποτελεί μέρος της ΧΧΣ δημιουργείται ισχυρό κίνητρο στον Διαχειριστή δηλαδή τον ΑΔΜΗΕ να επιδιώκει την ελαχιστοποίηση του προς όφελος του συνολικού κόστους χρήσης του Συστήματος.