Θέμις Ευτυχίδου: Η πρώτη Εθνική Στρατηγική Βιομηχανία και οι δράσεις για την ενέργεια

Θέμις Ευτυχίδου: Η πρώτη Εθνική Στρατηγική Βιομηχανία και οι δράσεις για την ενέργεια
Θέμις Ευτυχίδου Θέμις Ευτυχίδου
Κυριακή, 18/09/2022 - 08:27

Η ενέργεια αποτελεί πια ένα ζήτημα πολυδιάστατο που αγγίζει κάθε πλευρά της ανθρώπινης ζωής από την καθημερινότητα των νοικοκυριών και βέβαια της βιομηχανίας, έως τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης για φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους στόχους της Ευρώπης για την μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία και κοινωνία, μέσω της εφαρμογής των μέτρων της Πράσινης Συμφωνίας. Όμως, οι διεθνείς εξελίξεις και κυρίως ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας, έχουν φέρει την Ευρώπη μπροστά σε μία ενεργειακή κρίση, που πλήττει κάθε μέρος της κοινωνίας και της οικονομίας μας.

Μεγάλο βάρος φυσικά πέφτει και στις ελληνικές βιομηχανίες, οι οποίες ενώ κατάφεραν να επιβιώσουν και ανακάμψουν από τις συνεχείς κρίσεις, βρίσκονται ξανά ενώπιον μίας νέας κρίσης με άμεσες επιπτώσεις στην παραγωγή τους. Μίας κρίσης, που θέτει εμπόδια τόσο στην οικονομική ανάπτυξη και την επίτευξη της αυτονομίας της ΕΕ μέσω της ισχυροποίησης της βιομηχανίας, όσο και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Εμπόδια όμως εμφανίζονται και για την ελληνική βιομηχανία, η οποία αποτελεί πυλώνα για την οικοδόμηση μίας ισχυρής, βιώσιμης και ανθεκτικής οικονομίας.

Λαμβάνοντας υπόψιν την πολυπλοκότητα και κρισιμότητα της ενέργειας στην επίτευξη όλων των στόχων και του οράματος που έχουμε ως Πολιτεία, η απάντηση πρέπει να είναι πολύπλευρη. Στην κατεύθυνση αυτή, αναπτύξαμε την πρώτη Εθνική Στρατηγική Βιομηχανίας της χώρας, ένα εργαλείο βιομηχανικής πολιτικής που αναλύει εις βάθος την ελληνική βιομηχανία και θέτει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και στόχους με ορίζοντα το 2030.

Μεταξύ των κεντρικών κατευθύνσεων βρίσκουμε τον πράσινο μετασχηματισμό της ελληνικής βιομηχανίας, καθώς και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της. Οι στόχοι των δύο κατευθύνσεων είναι άμεσα σχετιζόμενοι με την ενέργεια και αφορούν στην βιώσιμη κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης των βιομηχανιών, την προώθηση χρήσης των ΑΠΕ, αλλά και στην κλιματικά ουδέτερη ανάπτυξη.

Σε όλα αυτά, τις πρακτικές λύσεις τις δίνει το Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Βιομηχανίας. Το Σχέδιο Δράσης αποτελείται από 43 παρεμβάσεις, ως επί το πλείστον διϋπουργικού χαρακτήρα, συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δις ευρώ (εκ των οποίων 650 εκατομμύρια έχουν ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης). Εκτιμούμε, μάλιστα, ότι τα 2.1 δις ευρώ θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν ιδιωτικές επενδύσεις αντίστοιχης και πλέον δυναμικής (2,4 δις).

Μεταξύ των παρεμβάσεων, αξίζει να σταθούμε στην δράση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, που έχει ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, και αφορά στην χρηματοδότηση ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία νέων πράσινων και έξυπνων βιομηχανικών πάρκων και την αναβάθμιση υφιστάμενων πάρκων. Με τη δημιουργία των νέου τύπου έξυπνων και πράσινων πάρκων στοχεύουμε στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ορθή και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των και στην τόνωση και προαγωγή της ηλεκτροκίνησης. Μάλιστα, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, μέρος της κρατικής ενίσχυσης αφορά στην αναβάθμιση των υποσταθμών ενέργειας, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι ενεργειακές ανάγκες των επιχειρήσεων και να ενισχυθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω του net metering.

Ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί και η διϋπουργική πρωτοβουλία για τη «Βιώσιμη Χρηματοδότηση», η οποία αφορά στον σχεδιασμό και την υιοθέτηση κατάλληλων εργαλείων πολιτικής για τη διοχέτευση δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης προς βιώσιμες – πράσινες – επενδύσεις. Προβλέπονται, επίσης, και προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα αφορούν στην ενσωμάτωση τεχνολογιών και λύσεων που, μεταξύ άλλων, θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους.

Επιπλέον, μεγάλο βάρος δίνουμε και στις επενδύσεις που θα γίνουν στον τομέα του Υδρογόνου. Το Υδρογόνο μπορεί να αποτελέσει λύση και να συμβαδίσει με την κλιματική ουδετερότητα που προσπαθούμε να πετύχουμε πανευρωπαϊκά. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας αποτελεί την εθνική αρχή συντονισμού και παρακολούθησης των Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος «ΣΕΚΕΕ» και σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προχωρήσαμε στην κοινοποίηση δύο έργων κρατικής ενίσχυσης στο πρώτο κύμα του ΣΕΚΕΕ Υδρογόνου. Στόχος της ελληνικής συμμετοχής είναι η σηματοδότηση της έναρξης μιας εγχώριας οικονομίας υδρογόνου με την δημιουργία βιομηχανικής κλίμακας μονάδων παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς υδρογόνου αλλά και τη δημιουργία της εσωτερικής ζήτησης, τροφοδοτώντας αρχικά ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Παράλληλα, σε διακυβερνητικό επίπεδο και σε συνέχεια της ευρωπαϊκής συμφωνίας για τη μείωση του φυσικού αερίου σε ποσοστό 15% από τη βιομηχανία, αναζητούνται λύσεις που θα αποσυμφορήσουν τη βιομηχανία και θα μειώσουν το κόστος, μέσω συνεργασίας για εθελοντική και συντονισμένη μείωση και μηχανισμού αποζημιώσεων.

Η Βιομηχανία αποτελεί πια προτεραιότητα και είναι κρίσιμο να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητά της και την ανθεκτικότητά της σε κρίσεις, ώστε να μπορέσει να τεθεί πυλώνας τόσο για την ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή αυτονομία, ανάπτυξη και ευημερία. Ο συνδυασμός ενός ολοκληρωμένου για πρώτη φορά σχεδιασμού, μέσω της Εθνικής Στρατηγικής Βιομηχανίας, με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτουμε για τη βιομηχανία, και που θα αγγίξουν τα 3.5 δις συνολικά (Ταμείο Ανάκαμψης, Αναπτυξιακός Νόμος, Νέο ΕΣΠΑ κ.ά.), προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε.

Η Θέμις Ευτυχίδου είναι Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας