«Κληρώνει» για τις άδειες αποθήκευσης – Τι υποστηρίζει η Grant Thorton

«Κληρώνει» για τις άδειες αποθήκευσης – Τι υποστηρίζει η Grant Thorton
Τετάρτη, 02/08/2023 - 08:03

Μέχρι την Πέμπτη η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων αναμένεται να ανακοινώσει ποιες από τις 95 αιτήσεις που υποβλήθηκαν στις 10 Ιουλίου στη διαγωνιστική διαδικασία για τις άδειες αποθήκευσης θα περάσουν στην επόμενη φάση.

Σύμφωνα με πληροφορίες αφού η ΡΑΑΕΥ ανακοινώσει τον προσωρινό πίνακα οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περιθώριο μερικών ημερών για να υποβάλουν ένσταση και μετά θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα. Να σημειωθεί ότι οι 95 προσφορές υπερκάλυψαν τη δημοπρατουμενη ισχύ των 400MW καθώς οι προσφορές αντιστοιχούν σε 3,3GW.

Το Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα έχει θέσει πολύ φιλόδοξους στόχους για την αποθήκευση Ενέργειας με 5,6 GW έως το 2030, χωρητικότητα που απαιτείται για την ενσωμάτωση των πολύ μεγάλων ποσοτήτων ΑΠΕ και τη βελτίωση της ευελιξίας του συστήματος. Συνολικά θα δημοπρατηθούν 1.000MW. Αμέσως μετά ακολουθήσει μια διαγωνιστική διαδικασία με την δημοπρατούμενη ισχύ να φθάνει τα 300MW και μέχρι τέλος του έτος ακόμα μια ισχύος 300MW.

Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς της ανταγωνιστικής διαδικασίας καθορίζεται σε 115.000 /MW/έτος. Επίσης όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 35.000 ευρώ/MW. Μετά θα πρέπει να λάβουν Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης, που ανέρχεται στο ποσό των 250.000 ευρώ ανά MW. Στο τέλος θα εκδοθεί Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, που ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ/MW.

Σύμφωνα με έκθεση της Grant Thorton με τίτλο «Διαγωνισμός Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας: Πρώτα Συμπεράσματα»

• Οι παίκτες που μπορούν να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας ή να επωφεληθούν από μια κεντρική στρατηγική προμηθειών θα επιτύχουν σημαντικό πλεονέκτημα κόστους έναντι των παικτών μεσαίου μεγέθους.

• Αναμένουμε να δούμε διαφοροποιημένες στρατηγικές με αρκετούς παίκτες να μοιράζουν τις προσφορές τους σε μικρότερα τμήματα/έργα για να εξασφαλίσουν μια κερδοφόρα θέση.

• Ο έντονος ανταγωνισμός και οι τεχνολογικές βελτιώσεις θα μειώσουν το κόστος του συστήματος στο μεσοπρόθεσμο μέλλον (δηλαδή, ενδεχομένως σε νέες δημοπρασίες).

• Οι όροι χρηματοδότησης δεν ήταν εκ των προτέρων γνωστοί με μεγάλη ακρίβεια (επίσης λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου) και ο τραπεζικός τομέας θα πρέπει να εμβαθύνει την κατανόηση αυτών των νέων έργων.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/08/2023 - 08:20