Έρχεται πρόγραμμα επιδότησης φωτοβολταϊκών για τους δήμους για φθηνή ενέργεια

Έρχεται πρόγραμμα επιδότησης φωτοβολταϊκών για τους δήμους για φθηνή ενέργεια
Πέμπτη, 07/09/2023 - 06:16

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να τρέξει ένα πρόγραμμα για την επιδότηση δήμων προκειμένου να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά.

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να τρέξει ένα πρόγραμμα για την επιδότηση δήμων προκειμένου να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά πάρκα και με την παραγόμενη ενέργεια να στηρίζουν ευάλωτα νοικοκυριά.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα επιδοτείται η εγκατάσταση σε ποσοστό ακόμα και 100% και αναμένεται να ευνοηθούν περίπου 30.000 νοικοκυριά. Για να μπορέσουν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά πάρκα οι δήμοι θα πρέπει να συγκροτήσουν ενεργειακές κοινότητες, με σκοπό τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών. Επι της ουσίας θα συμψηφίζεται η παραγόμενη ενέργεια με τους λογαριασμούς ρεύματος.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα κριτήρια με βάση τα οποία θα μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα οι δήμοι θα δημοσιευτούν το επόμενο διάστημα. Πάντως οι δήμοι θα μπορούν να εγκαταστήσουν τα συστήματα σε χώρους που θα πρέπει να βρουν.

Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του περασμένου Μαρτίου όπως είχε επισημάνει ο Σύμβουλος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών κ. Στέλιος Ψωμάς για την εξοικονόμηση και τις ενεργειακές κοινότητες στους δήμους, «επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για κάλυψη ενεργειακών αναγκών κοινωφελών επιχειρήσεων και δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (A’ 87), δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και νοσοκομείων, δημοτικών και δημοσίων αθλητικών κέντρων, εγκαταστάσεων και δικτύων οδοφωτισμού, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και κάθε άλλου κτιρίου, υποδομής ή εγκατάστασης που, είτε ανήκει, είτε εξυπηρετεί ανάγκες του Ο.Τ.Α. με εφαρμογή ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. Επίσης, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών του οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Για τους σταθμούς του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η εγκατάστασή τους με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, με μέγιστη ισχύ παραγωγής των σταθμών ΑΠΕ ίση με το εκατό τοις εκατό (100%) του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος των προς συμψηφισμό παροχών κατανάλωσης».