10 εταιρίες ζητούν από την Ε.Ε. στρατηγική για την υδροηλεκτρική ενέργεια

10 εταιρίες ζητούν από την Ε.Ε. στρατηγική για την υδροηλεκτρική ενέργεια
Τετάρτη, 17/05/2023 - 06:39

Ζητούν από την Επιτροπή να δημοσιεύσει μια στρατηγική της ΕΕ για την υδροηλεκτρική ενέργεια όπως έκανε και για τις άλλες τεχνολογίες των ΑΠΕ.

«Η πιθανή αύξηση των υψηλών θερμοκρασιών εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς θα οδηγήσει σε υψηλότερη ζήτηση, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει την ικανότητα του ηλεκτρικού συστήματος να παράγει και να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια» διαπίστωνε πριν λίγες ημέρες στην έκθεσή της για την Ελλάδα η διεθνής οργάνωση ενέργειας. Η έκθεση επικαλείται μελέτες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που δείχνουν ότι οι βροχοπτώσεις αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω, προσθέτοντας κινδύνους στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της χαμηλότερης διαθεσιμότητας υδροηλεκτρικής ενέργειας και θερμικής παραγωγής. Παράλληλα, διαπίστωνε πως «η Ελλάδα διαθέτει αρκετούς μηχανισμούς υποστήριξης της ανάπτυξης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Οι μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί αποκλείονται από τη συμμετοχή στα περισσότερα προγράμματα στήριξης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά λαμβάνουν σημαντική υποστήριξη μέσω της αγοράς δυναμικότητας της Ελλάδας», προσθέτει.

Πριν λίγες ημέρες, 10 εταιρείες (ENEL, EDF, Iberdrola, EDP, Statkraft, Vattenfall, Fortum, VERBUND AG, Uniper και ENGIE) των οποίων τα έργα αντιπροσωπεύουν συνολική εγκατεστημένη υδροηλεκτρική ισχύ άνω των 110 GW ανακοίνωσαν την έναρξη της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Υδροηλεκτρικής Ενέργειας. Σύμφωνα με το κείμενο που υπέγραψαν «η υδροηλεκτρική ενέργεια αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ενεργειακής μετάβασης της ΕΕ. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία αυτού του πυλώνα τα επόμενα χρόνια, ο τομέας της υδροηλεκτρικής ενέργειας θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει περαιτέρω επενδύσεις. Και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο, αξιόπιστο και βιώσιμο οικονομικό, πολιτικό και νομικό επενδυτικό πλαίσιο.

Ζητούν από την Επιτροπή να δημοσιεύσει μια στρατηγική της ΕΕ για την υδροηλεκτρική ενέργεια όπως έκανε και για τις άλλες τεχνολογίες των ΑΠΕ. Επιπλέον, «θα ζητούσαμε από την Επιτροπή να συμπεριλάβει την υδροηλεκτρική ενέργεια στον κατάλογο των στρατηγικών τεχνολογιών στο πλαίσιο του βιομηχανικού σχεδίου της Πράσινης Συμφωνίας. Αυτό θα αντικατοπτρίζει τη σημασία της υδροηλεκτρικής ενέργειας ως βιώσιμης ανανεώσιμης πηγής ενέργειας για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και του αναπτυξιακού της δυναμικού, για την προστασία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την απαλλαγή από τον άνθρακα».