«Εξοικονομώ- Ανακαινίζω για νέους»: Τι ισχύει με τον δανεισμό και τα επιτόκια

«Εξοικονομώ- Ανακαινίζω για νέους»: Τι ισχύει με τον δανεισμό και τα επιτόκια
Τρίτη, 16/05/2023 - 06:19

Επιλέξιμες δαπάνες έως 32.500 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικίας καλύπτει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ- Ανακαινίζω για νέους» που ανοίγει τις πύλες του μεθαύριο Πέμπτη.

Στο σκέλος του «Εξοικονομώ» ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι έως 22.500 ευρώ με το πρόγραμμα να καλύπτει από 45% έως 90% του ποσού των επιλέξιμων ενεργειακών παρεμβάσεων ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από άτοκο δάνειο.

Στο σκέλος του «Ανακαινίζω» ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι έως 10.000 ευρώ και μέσω του «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» καλύπτεται έως και το 30% του ποσού των επιλέξιμων παρεμβάσεων ανακαίνισης ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την ίδια συμμετοχή και τον δανεισμό με επιδοτούμενο επιτόκιο προβλέπονται τα εξής:

Αποκλειστικά για τους Ωφελουμένους της εισοδηματικής κατηγορίας, δηλαδή για νέους με ατομικό εισόδημα ίσο ή μικρότερο των 5.000 ευρώ και με οικογενειακό εισόδημα ίσο ή μικρότερο των 10.000 ευρώ παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του Δημοσίου για την εξασφάλιση του δανείου προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Δεν είναι επιτρεπτή η απαίτηση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό εμπράγματων εξασφαλίσεων για τη χορήγηση του δανείου. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα να τεθεί εγγυητής κατά την υποβολή της αίτησης δανείου, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαίο προκειμένου οι πολίτες να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα.

Η διάρκεια του δανείου από τέσσερα έως έξι χρόνια και η επιδότηση επιτοκίου αφορά σε όλη τη διάρκεια του δανείου. Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης, για τις ανάγκες του Προγράμματος είναι σταθερό και επιδοτούμενο σε ποσοστό 100% για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες. Η εισφορά του Ν.128/22- 28.8.1975 (ΦΕΚ Α’ 178), επιβαρύνει τον Ωφελούμενο. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου δανείου. Τo κόστος διαχείρισης φακέλου για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν, καλύπτεται από το Πρόγραμμα.

Στο σκέλος «Ανακαινίζω», ο ύψος του δανείου (με σταθερό επιτόκιο 4%) που μπορεί να αιτηθεί ο ωφελούμενος ανέρχεται στο 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, με ανώτατο όριο τα 7.000 ευρώ. Το 50% του δανείου χρηματοδοτείται από τη Δ.ΥΠ.Α. και είναι άτοκο και το υπόλοιπο χορηγείται από την τράπεζα με επιτόκιο 8%. Δεν είναι επιτρεπτή η απαίτηση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό εμπράγματων εξασφαλίσεων ή ορισμός εγγυητή για τη χορήγηση του δανείου. Η διάρκεια του δανείου είναι έως έξι (6) έτη.

Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.

Το ύψος του δανείου προκύπτει από την έγκριση του πιστωτικού ιδρύματος και από την Απόφαση Υπαγωγής του Ωφελούμενου στο Πρόγραμμα, με ανώτατο ύψος τα εφτά χιλιάδες ευρώ (€ 7.000).

Το 50% του συναφθέντος δανείου για τις ανάγκες του Προγράμματος χρηματοδοτείται από τη ΔΥΠΑ και είναι άτοκο, ενώ το επιτόκιο για το υπόλοιπο 50% έχει όριο Euribor τριμήνου + 4%. Η εισφορά του Ν.128/22-28.8.1975 (ΦΕΚ Α’ 178), επιβαρύνει τον ωφελούμενο. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου δανείου. Τo κόστος διαχείρισης φακέλου για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν, καλύπτεται από το Πρόγραμμα.