Πληρώνει το «Κινούμαι Ηλεκτρικά - Β’ Kύκλος», αλλά «κουρεύονται» τα λεφτά για χρέη στην εφορία

Πληρώνει το «Κινούμαι Ηλεκτρικά - Β’ Kύκλος», αλλά «κουρεύονται» τα λεφτά για χρέη στην εφορία
Πέμπτη, 27/04/2023 - 06:35

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η μεταφορά πίστωσης συνολικής δαπάνης για καταβολή ενίσχυσης ύψους ενός 1.014.167,07 ευρώ σε 367 ωφελούμενους, της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά - Β’ Kύκλος».

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η μεταφορά πίστωσης συνολικής δαπάνης για καταβολή ενίσχυσης ύψους ενός 1.014.167,07 ευρώ σε 367 ωφελούμενους, της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά - Β’ Kύκλος».

Από το συνολικό ποσό ένα ένα μέρος ίσο με 599.373,23 ευρώ αφορά 320 ωφελούμενους που είναι φυσικά πρόσωπα, και ποσό ίσο με 414.793,84 ευρώ αφορά 47 ωφελούμενους που είναι νομικά πρόσωπα ενώ, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά στοιχεία, θα παρακρατηθούν από 9 ωφελούμενους συνολικά 54.102,96 ευρώ για οφειλές τους προς την εφορία, εκ του οποίου θα παρακρατηθεί το σύνολο της καταβαλλόμενης επιδότησης, δηλαδή 47.444,98 ευρώ σε 6 ωφελούμενους, και θα παρακρατηθεί μέρος της καταβαλλόμενης επιδότησης, δηλαδή 6.657,98 ευρώ σε 3 ωφελούμενους.

Εδώ η απόφαση