Παράταση δηλώσεων συμμετοχής μέχρι 17 Μαρτίου για το σεμινάριο εξοικονόμησης ενέργειας “Energy Scouts”

Παράταση δηλώσεων συμμετοχής μέχρι 17 Μαρτίου για το σεμινάριο εξοικονόμησης ενέργειας “Energy Scouts”
Δευτέρα, 13/03/2023 - 12:41

Η 17η Μαρτίου 2023 ορίστηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων συμμετοχής στο διαδικτυακό σεμινάριο εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων στην επιχείρηση, “Energy Scouts”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Young Energy Europe 2.0” και θα λάβει χώρα στις 29 & 30 Μαρτίου και 4 & 11 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι ισχύουν προνομιακές τιμές για την παρακολούθηση του σεμιναρίου από περισσότερους του ενός εργαζομένων από μια επιχείρηση.

Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο:Διαδικτυακό σεμινάριο – Εξοικονόμηση ενέργειας στην επιχείρηση.

Το “Young Energy Europe 2.0, απευθύνεται σε εργαζόμενους όλων των κλάδων της αγοράςκαι προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να συμβάλουν ως “Energy Scouts”, στην αναγνώριση και καταγραφή των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων στις επιχειρήσεις όπου εργάζονται, συνεισφέροντας έτσι στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην προστασία του περιβάλλοντος και τονίζοντας τη δυνατότητα συμμετοχής και τον ρόλο του κάθε εργαζόμενου σε αυτό.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, καταξιωμένοι εισηγητές θα αναπτύξουν θεματολογίες, όπως:

  • Η εισαγωγή στην προστασία του κλίματος
  • Η εξοικονόμηση πόρων
  • Η εξοικονόμηση ενέργειας

Μέχρι και σήμερα περισσότεροι από 90 “Energy Scouts” συμμετείχαν στην κατανόηση και τη σημασία τηςατομικής τους συμβολήςστην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής εξοικονόμησης και κατάφεραν να προσδιορίσουν τις κατάλληλες τεχνολογίες, μεθόδους και δράσεις που χρειάζονται στον χώρο εργασίας, ώστε οι επιχειρήσεις τους να εξοικονομήσουν ενέργεια και πόρους με γνώμονα την «πράσινη» ανάπτυξη.

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του διαδικτυακού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα κληθούν ναπαρουσιάσουν τις ιδέες τουςκαι να εξηγήσουν το πώς οι ίδιοι θα μπορέσουν να στηρίξουν τις εταιρείες τους, ώστε να καταστούν περισσότερο «πράσινες» ενεργειακά.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουνβεβαιώσεις “Energy Scouts” με τις σφραγίδες της Κεντρικής Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK) και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ενώ όσοι διακριθούν, θα συμμετάσχουν σεδιεθνείς συναντήσεις “Energy Scouts”, που πραγματοποιούνται στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τέλος, όλες οι επιχειρήσεις, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, θα προβληθούν στιςδράσεις επικοινωνίαςτου Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, που αφορούν στο έργο “Young Energy Europe 2.0”.

Το “Young Energy Europe 2.0”χρηματοδοτείταιαπό την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προστασία του Κλίματος (EUKI) του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος (BMWK) και συντονίζεται από την Κεντρική Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK). Εκτός από την Ελλάδα, το εν λόγω έργο υλοποιείται ταυτόχρονα στη Γερμανία, την Τσεχία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και την Κροατία.

Το κοινοτικό έργο υποστηρίζουν στην Ελλάδα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κρήτης.