Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού από τη ΔΕΗ

Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού από τη ΔΕΗ
Δευτέρα, 13/03/2023 - 12:19

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Μεγαλόπολη, Καρδίτσα και Αθήνα

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ/Κλάδος ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

Η ΔΕΘΥΠ/Κλάδος ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας. Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 09.03.2023έως καιΔευτέρα 20.03.2023

Δείτε περισσότερα εδώ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα

Ο ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα, που εδρεύει στο Νομό Καρδίτσας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης. Υποβολή αιτήσεων απόΣάββατο 11.03.2023 έως και Δευτέρα 20.03.2023

Δείτε περισσότερα εδώ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη Διεύθυνση Μελετών - Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚΥ)

Η Διεύθυνση Μελετών - Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚΥ) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Μελετών - Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚΥ), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης. Υποβολή αιτήσεων απόΠέμπτη 09.03.2023έως καιΣάββατο 18.03.2023

Δείτε περισσότερα εδώ