Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΗ

Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΗ
Τετάρτη, 08/03/2023 - 08:17

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ/Κλάδος ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, στη Διεύθυνση Μελετών - Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚΥ) και Πρόσληψη έκτακτου ανειδίκευτου ημερομίσθιου προσωπικού στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ/Κλάδος ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

Η ΔΕΘΥΠ/Κλάδος ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 09.03.2023έως καιΔευτέρα 20.03.2023

Δείτε περισσότερα εδώ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη Διεύθυνση Μελετών - Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚΥ)

Η Διεύθυνση Μελετών - Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚΥ) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Μελετών - Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚΥ), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α ), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων απόΠέμπτη 09.03.2023έως καιΣάββατο 18.03.2023

Δείτε περισσότερα εδώ

Πρόσληψη έκτακτου ανειδίκευτου ημερομίσθιου προσωπικού στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ), ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), συνολικά τριάντα (30) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης.

Υποβολή αιτήσεων απόΤετάρτη 08.03.2023έως καιΠαρασκευή 17.03.2023

Δείτε περισσότερα εδώ