ΔΕΔΔΗΕ: Προκήρυξη 1/2022 - Ανάρτηση Συμπληρωματικών Πινάκων Καλουμένων σε Συνέντευξη

ΔΕΔΔΗΕ: Προκήρυξη 1/2022 - Ανάρτηση Συμπληρωματικών Πινάκων Καλουμένων σε Συνέντευξη
Τετάρτη, 30/11/2022 - 15:55

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2022, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ και Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, συμπληρωματικοί πίνακες καλούμενων σε συνέντευξη καθώς και η ημερομηνία, ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας των συνεντεύξεων των συγκεκριμένων ειδικοτήτων απασχόλησης.

Προκήρυξη 1/2022