Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2017

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2017
Τετάρτη, 13/09/2023 - 13:06

Μετά την 31ηΔεκεμβρίου 2023 τα μη εισπραχθέντα μερίσματα θα παραγραφούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2017 εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσης 2017, και οι οποίοι για οιοδήποτε λόγο δεν το έχουν εισπράξει, δύνανται να εξυπηρετηθούν από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι, αρμόδιοι: κος Λυμπεράκης Συμεών και κα Καλλιοντζάκη Δήμητρα τηλ: 210-809 4204 και 210-809 4187 αντίστοιχα).