Χαμηλό πενταετίας στην κατανάλωση αερίου από τη βιομηχανία τον Απρίλιο

Χαμηλό πενταετίας στην κατανάλωση αερίου από τη βιομηχανία τον Απρίλιο
Δευτέρα, 29/05/2023 - 06:29

Ως ο μήνας με τη χαμηλότερη κατανάλωση αερίου στη βιομηχανία την τελευταία πενταετία κατατάσσεται ο Απρίλιος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ που αναλύει το Green Tank η συνολική εγχώρια κατανάλωση του αερίου ήταν 3.88 TWh, ελάχιστα μειωμένη από τον προηγούμενο μήνα (-2.8%), αλλά αυξημένη σε σχέση με τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους (+20.9%). Μειωμένη επίσης εμφανίζεται η κατανάλωση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 (-34.8%), που ήταν η χρονιά με την υψηλότερη κατανάλωση για τον μήνα Απρίλιο τα τελευταία 5 χρόνια (5.95 TWh). H συνολική αύξηση (+0.67 TWh) σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022 προήλθε κυρίως από την ηλεκτροπαραγωγή (+0.63) και πολύ λιγότερο από τα δίκτυα (+0.06), ενώ στη βιομηχανία σημειώθηκε πολύ μικρή μείωση (-0.02 TWh), κατατάσσοντας ωστόσο τον Απρίλιο του 2023 ως τον μήνα με τη χαμηλότερη κατανάλωση αέριου στη βιομηχανία (0.33 ΤWh) την τελευταία πενταετία.

Συνολικά για τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2023 η κατανάλωση αερίου ήταν 16.27 ΤWh, μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης πενταετίας (-4.34 TWh) και ακόμα περισσότερο σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2022 (-5.68 TWh) παρά την αύξηση τον Απρίλιο του 2023 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι χρήσεις του αερίου εμφανίζονται μειωμένες τόσο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά και με τον μέσο όρο της πενταετίας. Η μεγαλύτερη μείωση το 2023 σε απόλυτη τιμή σε σχέση με το 2022 προέρχεται από τη χρήση του αερίου στον ηλεκτρισμό (-4.2 TWh), ακολουθούν τα δίκτυα διανομής με μείωση 1.5 ΤWh, ενώ σχεδόν αμελητέα είναι η μείωση στη βιομηχανία (-0.001 ΤWh). Η εικόνα αυτή αλλάζει συγκρίνοντας το πρώτο τετράμηνο του 2023 με τον μέσο όρο των αντίστοιχων περιόδων της πενταετίας, καθώς παρά τη μεγαλύτερη απόλυτη μείωση που συνεχίζει να προέρχεται από τη χρήση του αερίου στον ηλεκτρισμό (-2.4 ΤWh), η αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση είναι 19.8% πολύ πίσω από την ποσοστιαία μείωση στη βιομηχανία (-57.7%), ενώ ακόμα μικρότερη είναι η ποσοστιαία μείωση στα δίκτυα διανομής (-8.4%). Όσον αφορά όλες τις χρήσεις συνολικά, η μείωση σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας ήταν 21.1%, σχεδόν 5 μονάδες λιγότερες από τη μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (-25.9%).

Όσον αφορά την κατανομή της κατανάλωσης αερίου στις τελικές χρήσεις, το πρώτο τετράμηνο του 2023, η μείωση της χρήσης αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή περιόρισε και το μερίδιό της στις τελικές χρήσεις στο 59.1% (από 62.7% το πρώτο τετράμηνο του 2022). Αντίθετα, τα δίκτυα διανομής αύξησαν το μερίδιο τους στο 34.3% το πρώτο τετράμηνο του 2023 (32.4% το 2022), ενώ αντίστοιχη αύξηση υπήρξε και στη βιομηχανία κατά 6.6% σε σχέση με το 2022 που ήταν 4.9%, παρόλο που το μερίδιο παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα και τις δύο χρονιές.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της Eurostat για τη μηνιαία κατανάλωση αερίου στα κράτη μέλη της ΕΕ-27 για το πρώτο τρίμηνο του 2023, η Ελλάδα κατόρθωσε να μειώσει πολύ την κατανάλωσή της κατά 34% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022, σκαρφαλώνοντας στην 1η θέση, 13 θέσεις πιο ψηλά από τον μέσο όρο της ΕΕ-27 (-13.4%). Εξίσου καλή αλλά χαμηλότερη είναι και η επίδοσή της σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας, που βρίσκεται στην 7η θέση με μείωση της κατανάλωσης κατά 26%, 9 περίπου ποσοστιαίες μονάδες πιο ψηλά από τον μέσο όρο της ΕΕ-27 (-13.4%) που βρίσκεται στην 18η θέση. Πρώτη με μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά τη μείωση της κατανάλωσης αερίου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 είναι η Φινλανδία με ποσοστό -54.4%.