Τα έργα που θα καλύψουν το κενό στη ζήτηση φυσικού αερίου

Τα έργα που θα καλύψουν το κενό στη ζήτηση φυσικού αερίου
Τετάρτη, 12/04/2023 - 06:50

Οι νέες υποδομές και η διασυνδεσιμότητα θα καλύψουν το κενό στο φυσικό αέριο με το βάρος πάντως να πέφτει στα έργα που είναι σε εξέλιξη.

Στο τελικό στάδιο εφαρμογής του βρίσκεται το έργο στην Αλεξανδρούπολη καθώς το FRSU βρίσκεται στο ναυπηγείο και θα παραδοθεί μέχρι το Νοέμβριο, ενώ θα βρίσκεται στην Ελλάδα τον ίδιο μήνα με το έργο να ξεκινά στις αρχές του 2024. Σε έργο με μεγάλο ενδιαφέρον εξελίσσεται εκείνο της Διώρυγα Gas, της Motor Oil, ενώ ο πλωτός σταθμός «Thessaloniki FSRU» που δρομολογεί η Elpedison, πρωταρχικό σκοπό έχει να τροφοδοτήσει τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη, τόσο της υφιστάμενης ισχύος 418 MW όσο και εκείνης που σχεδιάζει των 826 MW, αλλά και να εξυπηρετήσει τη μονάδα στην Θίσβη Βοιωτίας ισχύος 420 MW.

Υπενθυμίζεται, πως ο ΔΕΣΦΑ στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του για την περίοδο 2023 – 2032 αναφέρει πως σημαντικά έργα είναι ο «διπλασιασμός του κλάδου υψηλής πίεσης Καρπερή-Κομοτηνή» (290 εκατ. €), ένα έργο που στοχεύει στην παροχή αδιάλειπτης δυναμικότητας από το Εικονικό Σημείο Συναλλαγών (ΕΣΣ) σε όλα τα Σημεία Εξόδου του συγκεκριμένου κλάδου και από όλα τα Βορειοανατολικά Σημεία Εισόδου σε όλα τα Σημεία Εξόδου του κλάδου ο «Διπλασιασμός του κλάδου υψηλής πίεσης Πάτημα - Λιβαδειά» (140 εκατ. €) το οποίο αποσκοπεί κυρίως στην παροχή αδιάλειπτης δυναμικότητας στους χρήστες του Πλωτού Σταθμού Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU) της Διώρυγα Gas και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υλοποιηθεί υπό την προϋπόθεση της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης της Διώρυγα Gas».

«Στα επόμενα χρόνια η παραγωγική δυνατότητα LNG θα μεγαλώσει και θα υπάρχει μια ισορροπία παραγωγής ζήτησης τα επόμενα 8-10 χρόνια», τόνιζε ο κ. Κωστής Σιφναίος, Aντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Gastrade μιλώντας στο συνέδριο Power & Gas Forum που διοργανώθηκε πριν από λίγες ημέρες. «Υπάρχει μια πτώση στη ζήτηση που είναι περιστασιακή που έχει να κάνει με κρατικές παρεμβάσεις και τις καιρικές συνθήκες αλλά και μια σταδιακή αντικατάσταση χρήσης του αερίου από ΑΠΕ. Στην περιοχή υπάρχει ένα κενό που αφορά στην αναπλήρωση φυσικού αερίου και υπάρχει η ανάγκη για διαφοροποίηση των πηγών που περνά και μέσα από την ανάπτυξη τερματικών σταθμών LNG».