Φυσικό αέριο: Πλαφόν σε όλες τις αγορές της Ευρώπης

Φυσικό αέριο: Πλαφόν σε όλες τις αγορές της Ευρώπης
Δευτέρα, 10/04/2023 - 06:32

Η επέκταση του πλαφόν σε όλα τα συμβόλαια αναφοράς φυσικού αερίου θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Μαίου.

Με στόχο τη δημιουργία μιας ακόμη δικλείδας ασφαλείας για την αποφυγή εκτίναξης των τιμών, η Κομισιόν αποφάσισε την επέκταση του Μηχανισμού Διόρθωσης Αγοράς στα παράγωγα που συνδέονται με το trading φυσικού αερίου σε όλες τους κόμβους συναλλαγών σε χώρες της ΕΕ. Η επέκταση του πλαφόν σε όλα τα συμβόλαια αναφοράς φυσικού αερίου θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Μαίου.

Ο κανονισμός για τον Μηχανισμό Διόρθωσης της Αγοράς (MCM- 2022/2578), που αποφασίστηκε το 2022, θέσπισε κανόνες αποκλειστικά για την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου, τα γνωστά TTF, που αποτελούν την τιμή αναφοράς για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη.

Όμως ο εκτελεστικός κανονισμός που εγκρίθηκε πρόσφατα καθορίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του MCM και στα παράγωγα που διαπραγματεύονται σε άλλες πλατφόρμες στην ΕΕ.

Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι την εφαρμογή, δηλαδή την 1η Μαίου, οι εταιρίες που επηρεάζονται από τον νέο κανονισμό και διαχειρίζονται εικονικούς κόμβους συναλλαγών εκτός του TTF, θα πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές στα συστήματά τους.

Η επέκταση του MCM πέρα από το TTF εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την προστασία της ενιαίας αγοράς, καθώς στοχεύει στην αποφυγή ενδεχόμενων στρεβλώσεων στις ενεργειακές και χρηματοπιστωτικές αγορές της Ευρώπης, στην περίπτωση που ο Μηχανισμός εφαρμοζόταν αποκλειστικά στα παράγωγα TTF. Με την επέκταση του μέτρου διασφαλίζεται ότι οι ίδιες παράμετροι , το ίδιο όριο προσφοράς και οι ίδιοι κανόνες που θα ίσχυαν σε περίπτωση ενεργοποίησης του Μηχανισμού για το TTF, θα πρέπει την ίδια στιγμή να ισχύσουν και για τα παράγωγα που συνδέονται με άλλους κόμβους συναλλαγών, προκειμένου να εξασφαλιστεί μίας πιο ομοιόμορφης απόκριση της αγοράς και να αποφευχθούν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά φυσικού αερίου.

Ο κανονισμός MCM, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου 2023 αφορά στα όρια που έχουν τεθεί για να αποτραπεί η απότομη εκτίναξη της τιμής του φυσικού αερίου σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα καθώς και οι απότομες και μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών. Ο αρχικός κανονισμός ρύθμιζε μόνο τις παραγγελίες για παράγωγα TTF, τα οποία αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των διαπραγματεύσιμων παραγώγων φυσικού αερίου στις ρυθμιζόμενες αγορές στην ΕΕ. Δεδομένου όμως του ασταθούς και απρόβλεπτου τοπίου της αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη, κρίθηκε αναγκαίο ο νέος μηχανισμός να μπορεί πλέον να εφαρμοστεί και σε παράγωγα που συνδέονται με άλλους εικονικούς κόμβους συναλλαγών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μηχανισμός Διόρθωση ς MCM περιλαμβάνεται στα έκτακτα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση. Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί έναν προσωρινό μηχανισμό, με ισχύ μέχρι τον Ιανουάριο του 2024. Τίποτα δεν αποκλείει βέβαια, η διάρκειά του να επεκταθεί σε περίπτωση νέας απότομης ανόδου της τιμής του φυσικού αερίου, ένα σενάριο που οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν αρκετά πιθανό για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ειδικά αν ο χειμώνας 2023-24 είναι πιο ψυχρός, από τον ασυνήθιστα ήπιο φετινό χειμώνα. Προς το παρόν πάντως η τιμή TTF συμβολαίων παράδοσης του επόμενου μήνα παραμένει στην κλίμακα των 40-45 ευρώ/MWh με το TTF Μαίου να κλείνει χθες με πτώση κατά 2,7% στα 43,330 ευρώ/MWh.