Συνάντηση ΕΔΑ Αττικής με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος

Συνάντηση ΕΔΑ Αττικής με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
Παρασκευή, 31/03/2023 - 08:05

Συνάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΔΑ Αττικής με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος

Συνάντηση πραγματοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΑ Αττικής με τους κκ. Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή – Υποστράτηγο Αστέριο Ματζιώκα και Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος – Αντιστράτηγο Γεώργιο Πουρνάρα. Κοινό τόπο κατά τη συνάντηση αποτέλεσε η ύψιστη προτεραιότητα που θα πρέπει να αποδίδεται διαχρονικά στην ασφαλή λειτουργία των δικτύων διανομής. Η συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας, προάγει τη διάχυση στοχευμένης γνώσης σε τεχνικά και ειδικά ζητήματα που αφορούν τις υποδομές δικτύων φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα ενισχύει τους προληπτικούς μηχανισμούς, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη θωράκιση της Εταιρείας και τρίτων.