Παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης μέχρι το τέλος Απριλίου ζητά η Π.Ο.Π.Ε.Κ.

Παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης μέχρι το τέλος Απριλίου ζητά η Π.Ο.Π.Ε.Κ.
Πέμπτη, 30/03/2023 - 08:21

Παράταση επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης έως τις 30 Απριλίου, ζητάει με επιστολή της προς τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

Την παράταση της επιδότησης 0,12 ευρώ προ Φ.Π.Α. ανά λίτρο πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης για επιπλέον ένα μήνα, δηλαδή έως τις 30 Απριλίου 2023, πρακτικά μέχρι τη λήξη διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2022-2023, ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολής της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) με κοινοποίηση στους συναρμόδιους Υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, στη σχετική επιστολή αναφέρεται:

Η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο βοήθησε τα νοικοκυριά, έστω και περιορισμένα λόγω της οικονομικής ασφυξίας, να προμηθεύονται τμηματικά πετρέλαιο για να καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες τους.

Η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης λήγει στις 30 Απριλίου 2023, αναντίστοιχα σε σχέση με την επιδότηση όπου σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. ΓΔΟΥ 98/29.12.2022, (ΦΕΚ Β' 6958/30-12-2022), διαρκεί έως 31 Μαρτίου 2023.

Η οικονομική αδυναμία των πολιτών να εφοδιαστούν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης καθιστά απρόσιτο το ενδεχόμενο να μπορέσουν να αποθηκεύσουν κατά το υπόλοιπο επιτρεπόμενο διάστημα επιδότησης, έως τέλος Μαρτίου, πετρέλαιο που θα επαρκεί για τις περαιτέρω ανάγκες τους.

Δόκιμο είναι να εναρμονιστεί η διάρκεια επιδότησης με την λήξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή να παραταθεί έως 30.4.2023.

Άλλωστε χρειάζεται να λάβουμε υπόψη ότι η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα δεν έχει ξεκινήσει και η σημαντική μερίδα των καταναλωτών που απασχολείται στον τουριστικό τομέα έχει προ πολλού εξανεμίσει το επίδομα ανεργίας που χορηγούσε το κράτος.

Εξάλλου η δαπάνη παράτασης της επιδότησης στην αντλία (0,12 € ανά λίτρο, για ένα μήνα επιπλέον δεν θα επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του κράτους, καθώς οι καιρικές συνθήκες κατά το Απρίλιο δεν απαιτούν τόση κατανάλωση ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης όση απαιτείται στην καρδιά του χειμώνα.

Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη και η παράμετρος του υγιούς ανταγωνισμού, όταν πρόκειται για πολύ μεγάλες απότομες αυξήσεις των τιμών, όπως αυτή των 12 λεπτών πλέον ΦΠΑ, δεδομένου ότι οι περισσότεροι πρατηριούχοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα αποθεματοποίησης καυσίμων με αποτέλεσμα οι λίγοι έχοντες τα κεφάλαια να βρεθούν σε πολύ πλεονεκτική θέση.

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αναπλ. Υπουργέ,

Παρακαλούμε, όπως άμεσα προχωρήσετε σε νέα απόφαση παράτασης επιδότησης 0,12 € προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην αντλία του πετρελαίου θέρμανσης έως και 30 Απριλίου 2023, όπου και λήγει η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Προσβλέπουμε στην θετική ανταπόκριση σας στο αίτημά μας.

Σας ευχαριστούμε