Οδηγός για το επενδυτικό πλάνο του ΔΕΣΦΑ το πρώτο market test

Οδηγός για το επενδυτικό πλάνο του ΔΕΣΦΑ το πρώτο market test
Πέμπτη, 30/03/2023 - 06:46

Το επενδυτικό πλάνο του ΔΕΣΦΑ για την επαύξηση του δικτύου φυσικού στα επόμενα χρόνια θα καθορίσει το market test που προκήρυξε για την 1η Ιουνίου ο διαχειριστής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στον ΔΕΣΦΑ μη δεσμευτικά αιτήματα για την κατανομή μελλοντικής αδιάλειπτης δυναμικότητας στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ).

Της πρώτης προκήρυξης από τον Διαχειριστή θα ακολουθήσει δεύτερη φάση έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι μελλοντικές ανάγκες του συστήματος και να σχεδιαστεί κατάλληλα η επαύξηση της δυναμικότητας του δικτύου.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύθηκε χθες από τον ΔΕΣΦΑ αφορά σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης υγροποιημένου αερίου στη Ρεβυθούσα, τις διασυνδέσεις με άλλα συστήματα, αλλά και τις διασυνδέσεις των FSRU που προωθούνται.

Στόχος του market test είναι να συγκεντρωθεί και να καταγραφεί το ενδιαφέρον των επενδυτών και των παικτών της αγοράς για δέσμευση μελλοντικής αδιάλειπτης δυναμικότητας από όλα τα σημεία εισόδου, προκειμένου ο ΔΕΣΦΑ να μπορέσει να σχεδιάσει τα απαραίτητα έργα τεχνικής αναβάθμισης του συστήματος των αγωγών, κατά τρόπο που να καλύπτουν τις ανάγκες περισσότερων του ενός ενδιαφερόμενων. Έτσι, μπορεί να μειωθεί το κόστος για κάθε επενδυτή, πράγμα που αυξάνει τις πιθανότητες υλοποίησης των έργων αυτών.

Εκτός από τους υποψήφιους επενδυτές για την ανάπτυξη FSRU καλούνται και όσοι ενδιαφέρονται να εισάγουν ή να εξάγουν αέριο από την Ελλάδα μέσω των διασυνδέσεων του ΔΕΣΦΑ, δηλώνοντας κατ΄ αρχήν με μη δεσμευτικό τρόπο τις ανάγκες τους για τα επόμενα χρόνια.

Με βάση το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί, ο ΔΕΣΦΑ θα προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης για τις ανάγκες επαύξησης της δυναμικότητας του δικτύου την οποία θα υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕ. Η μελέτη αυτή όταν εγκριθεί από τη ΡΑΕ θα αποτελέσει τη βάση για τη δεύτερη δεσμευτική φάση του market test, που ο Διαχειριστής σχεδιάζει να προκηρύξει ως το τέλος του χρόνου.

Με τον τρόπο αυτό ο διαχειριστής διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα του market test και δη αυτά της δεσμευτικής φάση θα δώσουν μια σαφή εικόνα ως προς τις ανάγκες και που υπάρχουν και έτσι θα αποφευχθεί τόσο η επικάλυψη έργων όσο και η υλοποιήσει έργων που στο μέλλον μπορεί να καταστούν ανενεργά.

Αιτιολογώντας την απόφασή του να προχωρήσει στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, ο Διαχειριστής αναφέρει ότι «τα προηγούμενα χρόνια ο ΔΕΣΦΑ έχει λάβει έναν αυξανόμενο αριθμό αιτημάτων για σύνδεση νέας αδιάλειπτης μεταφορικής δυναμικότητας ή την αύξηση της ήδη προσφερόμενης στα Σημεία Εισόδου και Εξόδου του ΕΣΦΑ», προσθέτοντας ότι η διαδικασία αυτή «θα δώσει τη δυνατότητα στον ΔΕΣΦΑ να σχεδιάσει έργα που θα καλύπτουν πιο αποτελεσματικά τις εν λόγω απαιτήσεις».

Όπως είναι γνωστό τουλάχιστον πέντε είναι τα FSRU που σχεδιάζεται να γίνουν και μάλιστα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής του πρώτου FSRU, ανοικτά της Αλεξανδρούπολης, που υλοποιεί η Gastrade, η οποία έχει δρομολογήσει ένα ακόμα πλωτό σταθμό αποθήκευσης- επαναεριοποίησης αερίου, το “FSRU Θράκη”. Ανάλογο projectπρoωθούν η Motor Oil, μέσω της θυγατρικής της “Διώρυγα Gas” στους Αγίους Θεοδώρους, η MediterraneanGas στο Βόλο και η Elpedison στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα το 2022, οι εξαγωγές αερίου μέσω του ελληνικού δικτύου τετραπλασιάστηκαν με βασικό προορισμό τη Βουλγαρία, αλλά και την Ιταλία εικονικά, μέσω του αγωγού TAP. Η δυναμικότητα της Ρεβυθούσας έχει εξαντληθεί για τα επόμενα δυο χρόνια, με τις εξαγωγές το 2025 να προβλέπεται ότι θα φθάσουν τα 12 bcm, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις ανώτατου στελέχους του Διαχειριστή. Οι εισαγωγές εφόσον κατασκευαστούν και τα πέντε FSRU που έχουν ζητήσει πρόσβαση στο δίκτυο μπορεί να ανέλθουν στα 20 bcm. Μόνον για τη διακίνηση αυτού του φυσικού αερίου θα πρέπει να διπλασιαστεί η δυναμικότητα του υφιστάμενου συστήματος φυσικού αερίου.